Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i Falkenbergs kommun

Från och med 18/6 råder bevattningsförbud. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och vänder sig till barn 1-6 år. Här tar en erfaren dagbarnvårdare emot ditt barn i sitt hem. Varje dagbarnvårdare tar emot mellan 4-5 barn.

Från och med hösten 2018 finns dagbarnvårdare på följande orter:

  • Ljungby
  • Hjortsberg
  • Skogstorp

Inskolning

Du och ditt barn är välkomna på inskolning under en avgiftsfri vecka på 25 timmar. Under inskolningen läggs grunden för den goda kontakten mellan förälder och dagbarnvårdare.

Vikariesystem för pedagogisk omsorg

Om dagbarnvårdaren är ledig eller sjuk finns ett väl fungerande vikariesystem. Det bygger på att ditt barn får vara hos en annan dagbarnvårdare som som ditt barn känner.

Fristående pedagogisk omsorg

I Falkenbergs kommun finns en fristående huvudman (ansvarig) för annan pedagogisk omsorg som är EkoLek barnomsorglänk till annan webbplats som har dagbarnvårdare. För att få reda på mer om EkoLek eller ansöka om fristående dagbarnvårdare kontakta EkoLek.

Kontakt

Kontakta chef pedagogisk omsorg