Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och vänder sig till barn 1-6 år. Här tar en erfaren dagbarnvårdare emot ditt barn i sitt hem. Varje dagbarnvårdare tar emot mellan 4-5 barn.

I Falkenberg finns en dagbarnvårdare på vardera ort:

  • Ljungby
  • Hjortsberg
  • Skogstorp

Förskolans läroplan är vägledande för dagbarnvårdarna där barnen är i en liten grupp. Dagbarnvårdarna främjar leken och kreativiteten samt tar tillvara och stärker barnens intresse för att lära. De utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Du och ditt barn är välkomna på inskolning under en avgiftsfri vecka på 25 timmar. Under inskolningen läggs grunden för det goda sammarbetet mellan förälder och dagbarnvårdare.

Vikariesystem för pedagogisk omsorg

När dagbarnvårdaren är ledig eller sjuk finns ett väl fungerande vikariesystem. Det bygger på att ditt barn får vara hos en annan dagbarnvårdare eller en förskola som ditt barn känner till.

Fristående pedagogisk omsorg

I Falkenbergs kommun finns en fristående huvudman (ansvarig) för annan pedagogisk omsorg som är EkoLek barnomsorglänk till annan webbplats som har dagbarnvårdare. För att få reda på mer om EkoLek eller ansöka om fristående dagbarnvårdare kontakta EkoLek.

Kontakt

Kontakta chef pedagogisk omsorg