Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Öppettider för förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan har öppet måndag till fredag. På sommaren har de flesta förskolor stängt i fyra veckor. Förskolan har även stängt sex planeringsdagar varje läsår för att möjliggöra kvalitativ planering av verksamheter.

Öppettider för förskola

Förskolan har öppet vardagar mellan kl. 06.30 och 18.30. Har du behov av förskola för ditt barn utöver dessa tider kan vi erbjuda plats på förskola på obekväm arbetstid.

Om du är föräldraledig eller arbetslös är ditt barn är välkommen 15 timmar/vecka.

Allmänn förskoleplats följer skolan läsårstider.

Stängningsveckor under sommaren

De flesta förskolor har stängt på sommaren vecka 28-31. Om du har behov av förskola någon av dessa veckor erbjuds plats på en av våra sommaröppna förskolor. Vilka förskolor som har öppet på sommaren varierar, men det är minst en i varje förskoleområde. För att ditt barn ska känna sig tryggt i en annan miljö försöker vi ha ordinarie personal på plats i den mån det går. Du får mer information om detta från din förskola.

Planeringsdagar för förskola

Förskolan har stängt sex dagar varje läsår för att möjliggöra planering och förbättring av verksamheten.

Förskola och fritidshem

Stängningsveckor förskola och fritidshem läsåret 2020-2021

Vecka 28-31

Planeringsdagar förskola/fritidshem läsåret 2020-2021

Fredag 14 augusti

Tisdag 22 september

Tisdag 27 oktober

Torsdag 7 januari

Tisdag 9 mars

Tisdag 15 juni

Schematid och öppettider för pedagogisk omsorg

Öppettiderna för pedagogisk omsorg är vardagar mellan kl. 06.30 och 18.30, utifrån de behov du som förälder har för arbete eller studier. Schematid är den tid ditt barn är hos dagbarnvårdaren. Om du är arbetslös eller föräldraledig är ditt barn välkommen tre dagar i veckan, fem timmar per dag.

Pedagogisk omsorg har stängt på sommaren vecka 28-31. Plats på förskola erbjuds under dessa veckor om behov finns.

Om du behöver omsorg på obekväm arbetstid så får du ansöka om plats på Nattugglan.

Kontakt