Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Bedriva fristående förskola

Det är kommunen som godkänner fristående förskolor och annan pedagogisk omsorg. Kommunen genomför regelbunden tillsyn av de fristående verksamheterna.

Ansökan görs till barn- och utbildningsnämden

Om du vill driva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidsverksamhet som är fristående från en skola ska du ansöka hos barn- och utbildningsnämnden.

Kontakta ansvarig handläggare på förvaltningen för att få information och ansökningsblankett. Du blir hänvisad via Kontaktcenter.

Kommunen genomför regelbunden tillsynPDF av de fristående verksamheterna.

Bidragsbelopp

Varje år beslutar barn- och utbildningsnämnden om storleken på bidragsbeloppen som går ut till de fristående huvudmännen. Bidragsbeloppen baseras på kommunens budget och ändras därför mellan åren. Om du vill veta mer om bidragsbelopp och lokalbidrag kan du kontakta ansvarig ekonom på förvaltningen.

Kontakt