Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Avgiften för ditt barns placering beräknas utifrån hemmets inkomster. Du anger själv hemmets inkomster i barnomsorgswebben.

Hur avgiften beräknas

Avgiften för ditt barns plats på förskola eller familjedaghem beräknas utifrån hushållets inkomster. Om hushållets inkomster är mindre än 49 280 kr brutto per månad beräknas avgiften procentuellt av inkomsten och antal omsorgstimmar. För hushåll som tjänar mer än 49 280 kr brutto per månad betalas den högsta taxan, maxtaxa.

Om ditt hushåll har flera barn i förskolan eller familjedaghem betalar du mindre för barn nummer två.

Avgiften är upplagd som ett abonnemang på 12 månader vilket innebär att du betalar även om barnet inte är närvarande.

Avgifterna nedan gäller från och med 1 januari 2020.


Barn

Omsorg mindre än 20h/vecka

Omsorg mer än 20 h/vecka

Inkomst under 49 280 kr/mån

1

2

3

4

2,6%

1,6%

0,6%

-

3,0%

2,0%

1,0%

-

Inkomst 49 280 kr/mån eller mer

1

2

3

4

1281 kr

788 kr

296 kr

-

1478 kr

986 kr

493 kr

-

För barn i allmän förskola med vistelsetid mer än 15 timmar minskas avgiften med…

Reduktion gäller även barn i familjedaghem.


40 %

20 %

För barn i allmän förskola (3-5 år) med vistelsetid på 15 timmar gäller avgiftsbefrielse.

Inkomstuppgifter till Skatteverket

Med inkomst avser vi den summa som du anger i deklarationen till Skatteverket. Du kan på Skatteverkets hemsida se vilka typer av inkomster som ska räknas in. Falkenbergs kommun gör i efterhand en avstämning mot din deklarerade inkomst för att se att rätt avgift tagits ut.

Du kan köpa till förskola på loven

Om du behöver förskola på loven finns möjlighet att köpa till detta. Det kan exempelvis vara för att du är arbetslös eller om ditt barn går i allmän förskola.

Kostnad lovdagsomsorg

Tiden 1 september – 28 februari

986 kr

Tiden 1 mars – 31 augusti

986 kr

Fakturaärenden och lovdagsomsorg

Du anmäler om autogiro, delad faktura eller ansökan om lovdagsomsorg genom följande blanketter:

Anmälan om autogiro

Anmälan delad faktura

Ansökan lovdagsomsorg

Kontakt