Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Avgiften för ditt barns placering beräknas utifrån hemmets inkomster. Du anger själv hemmets inkomster i barnomsorgswebben.

Hur avgiften beräknas

Avgiften för ditt barns plats på förskola eller familjedaghem beräknas utifrån hushållets inkomster. Om hushållets inkomster är mindre än 50 340 kr brutto per månad beräknas avgiften procentuellt av inkomsten och antal omsorgstimmar. För hushåll som tjänar mer än 50 340 kr brutto per månad betalas den högsta taxan, maxtaxa.

Om ditt hushåll har flera barn i förskolan eller familjedaghem betalar du mindre för barn nummer två.

Avgiften är upplagd som ett abonnemang på 12 månader vilket innebär att du betalar även om barnet inte är närvarande.

Avgifterna nedan gäller från och med 1 januari 2021.


Barn

Omsorg mindre än 20h/vecka

Omsorg mer än 20 h/vecka

Inkomst under 50 340 kr/mån

1

2

3

4

2,6%

1,6%

0,6%

-

3,0%

2,0%

1,0%

-

Inkomst 50 340 kr/mån eller mer

1

2

3

4

1309 kr

805 kr

302 kr

-

1510 kr

1007 kr

503 kr

-

För barn i allmän förskola med vistelsetid mer än 15 timmar minskas avgiften med…

Reduktion gäller även barn i familjedaghem.


40 %

20 %

För barn i allmän förskola (3-5 år) med vistelsetid på 15 timmar gäller avgiftsbefrielse.

Inkomstuppgifter till Skatteverket

Med inkomst avser vi den summa som du anger i deklarationen till Skatteverket. Du kan på Skatteverkets hemsida se vilka typer av inkomster som ska räknas in. Falkenbergs kommun gör i efterhand en avstämning mot din deklarerade inkomst för att se att rätt avgift tagits ut.

Du kan köpa till förskola på loven

Om du behöver förskola på loven finns möjlighet att köpa till detta. Det kan exempelvis vara för att du är arbetslös eller om ditt barn går i allmän förskola.

Kostnad lovdagsomsorg

Tiden 1 september – 28 februari

1007 kr*

Tiden 1 mars – 31 augusti

1007 kr*

*Syskonrabatt utgår ej

Fakturaärenden och lovdagsomsorg

Du anmäler om autogiro, delad faktura eller ansökan om lovdagsomsorg genom följande blanketter:

Anmälan om autogiro

Anmälan delad faktura

Ansökan lovdagsomsorg

Kontakt