Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Avgiften för ditt barns placering beräknas utifrån hemmets inkomster. Du anger själv hemmets inkomster i barnomsorgswebben.

Hur avgiften beräknas

Avgiften för ditt barns plats på förskola eller familjedaghem beräknas utifrån hushållets inkomster. Om hushållets inkomster är mindre än 46 080 kr brutto per månad beräknas avgiften procentuellt av inkomsten och antal omsorgstimmar. För hushåll som tjänar mer än 46 080 kr brutto per månad betalas den högsta taxan, maxtaxa.

Om ditt hushåll har flera barn i förskolan eller familjedaghem betalar du mindre för barn nummer två.

Avgiften är upplagd som ett abonnemang på 12 månader vilket innebär att du betalar även om barnet inte är närvarande.


Barn

Omsorg mindre än 20h/vecka

Omsorg mer än 20 h/vecka

Inkomst under 46 080 kr/mån

1

2

3

4

2,6%

1,6%

0,6%

-

3,0%

2,0%

1,0%

-

Inkomst 46 080 kr/mån eller mer

1

2

3

4

1198 kr

737 kr

276 kr

-

1382 kr

922 kr

461 kr

-

Inkomstuppgifter till Skatteverket

Med inkomst avser vi den summa som du anger i deklarationen till Skatteverket. Du kan på Skatteverkets hemsida se vilka typer av inkomster som ska räknas in. Falkenbergs kommun gör i efterhand en avstämning mot din deklarerade inkomst för att se att rätt avgift tagits ut.

Du kan köpa till förskola på loven

Om du behöver förskola på loven finns möjlighet att köpa till detta. Det kan exempelvis vara för att du är arbetslös eller om ditt barn går i allmän förskola.

Kostnad lovdagsomsorg

Tiden 1 september – 28 februari

922 kr

Tiden 1 mars – 31 augusti

922 kr

Fakturaärenden och lovdagsomsorg

Du anmäler om autogiro, delad faktura eller ansökan om lovdagsomsorg genom följande blanketter:

Anmälan om autogiro

Anmälan delad faktura

Ansökan lovdagsomsorg

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter