Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att stödja våra barns och elevers utveckling och lärande. Det gör vi i nära samverkan med föräldrar och personal på våra förskolor och skolor. Barn- och elevhälsan arbetar även med att stärka personalen i deras yrkesroll.

Barnhälsa i förskolan

I förskolan arbetar personalen efter en gemensam Barnhälsoplan. Förskolechef och specialpedagog har regelbunden avstämning kring barnhälsoarbetet i förskolan.

Elevhälsa i skolan

Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan är därför en viktig del i skolornas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.

På alla skolor finns ett lokalt elevhälsoteam som leds av skolans rektor. I elevhälsoteamen ingår skolsjuksköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsoteamen har också tillgång till läkare.

Övergripande verksamhet för central barn- och elevhälsa

Den centrala verksamheten för barn- och elevhälsa leds av en enhetschef. Arbetet sker på uppdrag av förskolor och skolor i nära samarbete med de lokala barn- och elevhälsoteamen och personalen på varje enhet.

I den centrala barn- och elevhälsan ingår:

 • Skolpsykologer
 • Specialpedagoger med fördjupad kompetens
 • Skoldatatek
 • Lärare med fördjupad kompetens
 • Processhandledare/medlare och individuellt samtalsstöd till personal

I den övergripande organisationen för barn- och elevhälsa i kommunen finns fler funktioner med olika uppdrag. I organisationen ingår:

 • Central samordnare för kommunens specialpedagoger/speciallärare
 • Central samordnare för kommunens kuratorer
 • Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats
 • Skolläkare
 • Specialpedagog och psykolog inom Skolfam
 • Enhetschef för Central barn- och elevhälsa och särskilda undervisningsgrupper

Kontakt