Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Serviceinfo

Här hittar du aktuell information om vägarbeten och andra störningar som kan påverka dig som bor, verkar eller besöker Falkenbergs kommun. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Du hittar även ändrade öppettider och annan viktig information om kommunens verksamheter.

  • Mellan den 1 juli och den 3 augusti kommer delar av Torggatan (mellan Nygatan och Storgatan) och Storgatan (mellan Torggatan och Köpmansgatan) vara tillfälligt avstängda för sommargågata. På en gågata får man inte köra med motorfordon om man inte har tillstånd. Ex varuleveranser eller parkeringstillstånd för rörelsehindrade. När du cyklar på en gågata är högsta tillåtna hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående.

    Har du frågor om sommargågatan kontakta Henrik Selamis här.

  • Nu pågår ett arbete där vi testar en naturlig metod för att återuppbygga klitterna på Skrea strand. Genom att bygga vallar av tång och sand ska man över tid fånga upp sanden från strandsidan. I anslutning till detta kommer vi plantera in vegetation som binder sanden. Vi testar även en ny variant av sanddriftsstaket vid röda korset stugan.

  • Under perioden 15 maj till 15 september är det inte tillåtet för hundar att vistas på våra kommunala stränder, men det finns särskilda hundbadzoner där din hund är välkommen.

    Här kan du bada med din hund

    I Falkenbergs finns det tre havsbad där hundar får bada under sommartid, Olofsbo havsbad, Netas på Skrea strand och Ugglarps havsbad. På var och en av dessa stränder finns ett avgränsat område där hundar får vara under förutsättning att de är kopplade. På varje badplats finns det markerade stigar för att nå hundbadzonen utan att behöva passera över övriga delar av stranden. För allas trevnad är det viktigt att du som är ansvarig för hunden visar hänsyn och respekt för både människor och hundar i din närhet.