Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Serviceinfo

Här hittar du aktuell information om vägarbeten och andra störningar som kan påverka dig som bor, verkar eller besöker Falkenbergs kommun. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Du hittar även ändrade öppettider och annan viktig information om kommunens verksamheter.

 • Postvägen kommer att vara avstängd för genomfart i nordvästlig riktning mellan Rodins väg och Brags väg på grund av fjärrvärmearbete mellan den 27 oktober kl. 07 till den 20 november kl. 16. Var god följ hänvisningspilar.

 • Österleden kommer att vara avstängd mellan Rådjursstigen och Utsiktsvägen den 19 oktober kl. 07 - 23 oktober kl. 17 på grund av ombyggnation av busshållsplats. Gående och cyklister kommer att kunna passera arbetet. Övrig trafik - var god följ hänvisningspilar.

 • Stafsingevägen kommer att vara avstängd mellan Arvidstorpsvägen och Solhagavägen på grund av byggnation av nytt bostadsområde. Följ hänvisningspilar.

 • Vallarnas lekplats ska byggas om och kommer att vara avstängd under hela hösten. Pumptrack, minizoo, parkourområde och skatepark påverkas inte och kan användas som vanligt. Toaletterna i anslutning till lekplatsen kommer vara stängda och vi hänvisar till handikapptoaletten vid friluftsteatern som är öppen under tiden. Den nya lekplatsen beräknas vara färdig till årsskiftet.

  Vill du veta mer hittar du information om ombyggnade här på Falkenberg Växerlänk till annan webbplats.

 • Röjningsarbetet påbörjas i slutet av v. 39 och beräknas ta 2-3 veckor. Under denna tid kan arbetet komma att avslutas och återupptas beroende på rådande väderförhållanden.

  En skog för alla

  Syftet med röjningen är att öka de viktiga miljövärden som finns i skogen. Det kan vara miljövärden i form av både natur-, kultur- och rekreationsvärden.

  Vi vill skapa en varierad skog som är intressant och tillgänglig för alla med vackra vyer som bryts av med gröna barriärer. En flerskiktad skog med utrymme för generationsskifte i kronskikt. En skog för lek och motion, eller avkoppling. En tryggare eljusslinga som får fler människor aktiva. Att gynna friluftslivet i många dess former. Att lyfta fram kulturhistoriskt intressanta områden så det blir lätt att ta del av dem.

  Tänk på detta när du befinner dig i området

  När vi jobbar i skogen är det inte säkert att vi se er, tänk därför alltid på att hålla ett säkerhetsavstånd till maskiner och skogsarbetare på minst 90 meter och respektera eventuella avspärrningar. Det kommer att finnas vakter på området och dessa får du gärna ta kontakt med om du har några frågor. Tänk däremot på att inte störa maskinförarna. 

 • Vägen Skrea Alrikskull kommer att vara avstängd för genomfart på grund av vägarbete.

 • Vi bygger gång- och cykelväg utmed delar av Holgersgatan och Arvidstorpsvägen. Det innebär att Holgersgatan kommer att vara delvis avstängd för trafik från september till mitten av november.

  Holgersgatan ska byggas om vilket innebär begränsad framkomlighet i Falkenbergs centrum. Ombyggnaden pågår från början av september till mitten av december förutsatt att allt går som planerat.

  Huvudsyftet med projektet är att bygga nya gång- och cykelbanor på båda sidor av Holgersgatan samt på ena sidan på Arvidstorpsvägen.

  Så påverkas trafiken

  Holgersgatan delvis avstängd mellan 3 september och mitten av november

  Från 3 september till mitten av november kommer Holgersgatan mellan korsningen Arvidstorpsvägen (rondellen) och Holgersgatan/Nygatan (vid Falkhallen) att vara avstängd för genomfartstrafik.

  Endast gående, transporter till arbetsområdet samt leveranser till bostadsbyggnationen vid kv. Hjulet kommer att ha tillträde.

  Trafik leds om via Nygatan eller Klockaregatan/Igeldammsvägen

  Ska du in till stadskärnan kör du via Nygatan annars rekommenderar vi att du kör Klockaregatan/Igeldammsvägen eller kringleden 767 eller annan alternativ väg.

  Parkera gärna i P-hus Centrum och undvik bilköer

  Vill du undvika bilköer på Nygatan rekommenderar vi att du parkerar i P-hus Centrum på Brogatan. Här finns plats för cirka 170 bilar och det är fri parkering de första två timmarna.

  Parkeringarna på Stortorget och Nyhems plan (Falkhallen) är öppna men det finns stor risk för bilköer.

  Så påverkas kollektivtrafiken

  Hallandstrafiken hänvisar sina resenärer på följande sätt:
  Hållplats Polishuset samt Stortorget (Gymnasieskolan a och b) dras in tillfälligt under perioden 3/9 - 9/11. Under tiden hänvisas resenärer till hållplatserna på andra sidan av Stortorget, vid Pressbyrån.

  Det här ingår i ombyggnationen

  Huvudsyftet med projektet är bygga nya gång- och cykelbanor på båda sidor av Holgersgatan samt på ena sidan på Arvidstorpsvägen. För att det ska bli möjligt behöver vi omdisponera vägytorna.

  Förutom nya gång- och cykelbanor kommer vi även göra fler saker, bland annat:

  • Plantera 23 nya träd
  • Ordna två nya korttidsparkeringar och en handikapparkering
  • Flytta bussplattformerna vid Torgrillen så att fler bussar får plats. Detsamma gäller för busshållplatsen vid Argus.
  • Bygga väderskydd vid bussplattformen vid Torgrillen.
  • Åtgärda sättningar vid cirkulationsplatsen
  • Åtgärda sättningar vattenpölar på Holgersgatan
  • Förbättra belysningen