Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Serviceinfo

Här hittar du aktuell information om vägarbeten och andra störningar som kan påverka dig som bor, verkar eller besöker Falkenbergs kommun. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Du hittar även ändrade öppettider och annan viktig information om kommunens verksamheter.

 • Vi bygger om för att skapa mer yta för skateboardåkning och umgänge. Platsen kommer rustas upp med platsgjuten betong på marken, bänkar, en Curb och nya planteringar. Så mycket yta som möjligt har lämnats öppen för att ge möjlighet till skateboardåkning under ombyggnadstiden.

  Parkeringsplatserna närmst byggplatsen kommer tas i anspråk av entreprenören under byggtiden.

  Renoveringen påbörjas v. 43

  Tack till alla skateboardsåkare som har bidragit med sina kunskaper och idéer.

  Skiss på ombyggnad
 • Vi rustar upp Kvarteret Strandbaden. Arbetet startar i februari och är klart våren 2022. Arbetet påverkar bland annat Havsbadsallén och delar av Klittervägen kring Glasshuset.

  I kvareret blir det till exempel nya cykelvägar, fler parkeringar och nya toaletter. Det ska även bli en uppfräschning av allmänna platser och grönytor. Till exempel ska en helt ny trädallé planteras längs med Havsbadssallén.

  Arbete med Havsbadsallén

  Under hösten 2021 och våren 2022 med start i slutet av augusti och september kommer kommunens el- och avloppsledningar renoveras utmed Havsbadsallén från Hertingsplan till Strandstugevägen. Samtidigt passar vi på att byta ut träden i Havsbadsallén som är dåliga och har drabbats av röta. Det finns risk att träden kan tappa grenar och värst fall även välta.

  Gatan samt gång- och cykelvägarna kommer få en ansiktslyftning och systemet för omhändertagande av vägvatten byggs om för bland annat bevattna de nya träden.

  Arbete med nya toaletter

  Under höten 2021 och fram till februari 2022 arbetar vi med att skapa nya toaletter arbete med nya toaletter vid Klittervägen kring Glasshuset. Under arbetstiden leder vi om gång- och cykeltrafiken. Men biltrafiken kommer gå som vanligt.

  Räkna med begränsad framkomlighet

  I samband med arbeten i området kommer vi att behöva leda om trafik eller stänga vissa delar tillfälligt. Då kommer du via skyltar i området vägledas till en alternativ sträcka.

  Vi hoppas att du som besökare och boende i området har förståelse för detta. Tack på förhand.

 • VA arbetet fortsätter på slätten, från Sågens väg till Stampens väg.

 • Begränsad framkomlighet på Havsbadsallén p.g.a. VA-arbete 210901-220131

 • Ombyggnation av Sandgatan

  Under sommaren och hösten bygger vi ut gång- och cykelvägen i området. Vi är klara i november.

  Under början av sommaren 2021 startar vi arbetet. Då inleder vi med sträckan från Tullbron (Brogatan) till korsningen Sandgatan/Nygatan. Arbetet pågår till början av juli. Då tar vi paus för att du och alla andra som är i Falkenberg över sommaren lättare ska kunna ta sig fram.

  Arbetet fortsätter efter sommarpaus

  I mitten av augusti startar vi arbetet igen. Då ligger fokus på sträckan från korsningen Sandgatan/Nygatan, förbi korsningen Sandgatan/Holgersgatan och vidare upp nästan hela vägen till korsningen Sandgatan/Ringvägen. Vi räknar med att vara klara med allt arbete med Sandgatan i november 2021.

  Du får räkna med begränsad framkomlighet i området

  Under ombyggnationen blir det begränsad framkomligt på Brogatan och Sandgatan. Denna del av arbetet pågår från början av juni till början av juli.

  Under hösten kommer det också att vara begränsad framkomlighet. Vi behöver även stänga av mindre sektioner Sandgatan i kortare perioder för att kunna göra vårt arbete på ett effektivt och säkert sätt.

  Under en större del av ombyggnadstiden så håller vi en gångbana öppen. Infarterna till fastigheterna och affärslokalerna förbli också öppna.

  Mer info finns härlänk till annan webbplats

 • Laxpromenaden avstängd nedanför Vårdcentralen och Urmakaregatan 2.

  Avstängningen är en försiktighetsåtgärd på grund av att det finns en rasrisk i slänten mot Ätran.

  Det går att åka runt via cykelvägen och tillbaka ner på Laxpromenaden vid Ågatan.

  Här kan du läsa mer om varför Laxpromenaden är avstängd.

 • På grund av byggnation av cirkulationsplats i korsningen Kristineslättsallén/Skogsvägen kommer hastigheten att sänkas till 30 km/h och trafiken kommer att regleras med trafikljus.

 • Intresset för att bo i Falkenbergs kommun är stort och runt om i kommunen sker flera bostadsprojekt. Nu förbereder vi för fler bostäder i Skogstorp.

  Nya gator och ledningar
  Falkenbergs kommun och Vivab bygger under våren nya gator, sätter upp gatubelysning och drar nya vatten- och avloppsledningar i området mellan Ginstvägen/Vitklövervägen och Lupinvägen.

  Dagvattendamm
  I den sydvästra delen av det nya området bygger vi en dagvattendamm som kan ta emot stora mängder regnvatten från området. I bostadsområdet bygger vi även en gång- och cykelväg som binder ihop Ginstvägen med Lupinvägen.

  Markarbetena är klara i sommar
  Vi planerar att vara klara med markarbetena i mitten av sommaren.

  Bostäder i området
  När vi är klara med markarbetena kommer fastighetsbolaget Wästbygg att bygga flera radhus i området.

  Under tiden som vi utför markarbetena i området kan det vara begränsad framkomlighet på Ginstvägen. Vi ber om överseende för detta.