Information om covid-19

Från 12 januari finns nya åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 Läs mer

Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Serviceinfo

Här hittar du aktuell information om vägarbeten och andra störningar som kan påverka dig som bor, verkar eller besöker Falkenbergs kommun. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Du hittar även ändrade öppettider och annan viktig information om kommunens verksamheter.

 • Kartbild som visar sträckan som är avstängd. Följande sträcka är helt avstängd för fordonstrafik 10/1.- 22 – 14/1 – 22: Sträckan från Nygatan/Fabriksgatan till korsningen Nygatan/Köpmansgatan.

  Avstängd när byggkran monteras

  Följande sträcka är helt avstängd för fordonstrafik 10/1.- 22 – 14/1 – 22: Sträckan från Nygatan/Fabriksgatan till korsningen Nygatan/Köpmansgatan.

  Anledningen till att vi begränsar framkomligheten är att exploatören av kvarteret Hjulet behöver montera en byggkran i området. Under vecka 2 sker monteringsarbetet. När kranen är på plats finns det utrymme för ett körfält. Exploatören räknar med att arbetet med kranen pågår till november 2022.

  Kartbild som visar vilken sträcka som är enkelriktad. Följande sträcka är enkelriktad 15/1– 1/11: Strax efter korsningen Nygatan/Fabriksgatan i riktning mot Stortorget fram till infarten till Stortorget.

  Enkelriktad

  Följande sträcka är enkelriktad 15/1– 1/11: Strax efter korsningen Nygatan/Fabriksgatan i riktning mot Stortorget fram till infarten till Stortorget.

 • Vi bygger om parkeringsplatsen vid Stålboms konditori. Vi asfalterar ytan och sätter upp gatubelysning. För att arbetet ska gå så smidigt som möjligt behöver vi stänga av parkeringen från 10 november till början av december.

  Grusparkeringen vid Stålboms har till och från varit gropig och parkeringen som har saknat belysning har upplevts som otrygg.

  Arbete för ökad trygghet

  Det här ändrar vi på när vi asfalterar parkeringsytan och sätter upp gatubelysning. Arbetet pågår från 10 november till början av december.

  Här kan du parkera istället

  Du som brukar parkera på parkeringen kan bland annat parkera här istället:

  • Fabos parkering vid gamla Coop
  • Bakom Folkets hus
  • Parkeringen vid Rian utmed Hamngatan
  • Vallarnas friluftsområde

  När renoveringen är klar kommer du som parkerar där behöva betala en avgift. Att inför parkeringsavgift på parkeringen är en del av en större handlingsplan för parkeringarna i Falkenberg och som är politiskt beslutad. Handlingsplanen inkluderar även införandet av p-skiva.

  Information på plats

  Sedan en tid tillbaka har det funnits informationsskyltar på plats där det har funnits information om asfalteringsarbetet.

 • P.g.a Byggnation på fastigheten Hjulet på Nygatan kommer halva gatan bli avstängd. Därför tas parkeringsplatserna bort på Nygatan mellan Köpmansgatan och Fabriksgatan för att bibehålla dubbelriktande trafik.

 • Vi bygger om för att skapa mer yta för skateboardåkning och umgänge. Platsen kommer rustas upp med platsgjuten betong på marken, bänkar, en Curb och nya planteringar. Så mycket yta som möjligt har lämnats öppen för att ge möjlighet till skateboardåkning under ombyggnadstiden.

  Parkeringsplatserna närmst byggplatsen kommer tas i anspråk av entreprenören under byggtiden.

  Renoveringen påbörjas v. 43

  Tack till alla skateboardsåkare som har bidragit med sina kunskaper och idéer.

  Skiss på ombyggnad
 • Vi rustar upp Kvarteret Strandbaden. Arbetet startar i februari och är klart våren 2022. Arbetet påverkar bland annat Havsbadsallén och delar av Klittervägen kring Glasshuset.

  I kvareret blir det till exempel nya cykelvägar, fler parkeringar och nya toaletter. Det ska även bli en uppfräschning av allmänna platser och grönytor. Till exempel ska en helt ny trädallé planteras längs med Havsbadssallén.

  Arbete med Havsbadsallén

  Under hösten 2021 och våren 2022 med start i slutet av augusti och september kommer kommunens el- och avloppsledningar renoveras utmed Havsbadsallén från Hertingsplan till Strandstugevägen. Samtidigt passar vi på att byta ut träden i Havsbadsallén som är dåliga och har drabbats av röta. Det finns risk att träden kan tappa grenar och värst fall även välta.

  Gatan samt gång- och cykelvägarna kommer få en ansiktslyftning och systemet för omhändertagande av vägvatten byggs om för bland annat bevattna de nya träden.

  Arbete med nya toaletter

  Under höten 2021 och fram till februari 2022 arbetar vi med att skapa nya toaletter arbete med nya toaletter vid Klittervägen kring Glasshuset. Under arbetstiden leder vi om gång- och cykeltrafiken. Men biltrafiken kommer gå som vanligt.

  Räkna med begränsad framkomlighet

  I samband med arbeten i området kommer vi att behöva leda om trafik eller stänga vissa delar tillfälligt. Då kommer du via skyltar i området vägledas till en alternativ sträcka.

  Vi hoppas att du som besökare och boende i området har förståelse för detta. Tack på förhand.

 • VA arbetet fortsätter på slätten, från Sågens väg till Stampens väg.

 • Begränsad framkomlighet på Havsbadsallén p.g.a. VA-arbete 210901-220131

 • Laxpromenaden avstängd nedanför Vårdcentralen och Urmakaregatan 2.

  Avstängningen är en försiktighetsåtgärd på grund av att det finns en rasrisk i slänten mot Ätran.

  Det går att åka runt via cykelvägen och tillbaka ner på Laxpromenaden vid Ågatan.

  Här kan du läsa mer om varför Laxpromenaden är avstängd.