Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Serviceinfo

Här hittar du aktuell information om vägarbeten och andra störningar som kan påverka dig som bor, verkar eller besöker Falkenbergs kommun. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Du hittar även ändrade öppettider och annan viktig information om kommunens verksamheter.

 • Sågens väg avstängd på grund av byte av VA-ledningar

 • Stafsingevägen kommer att vara avstängd mellan Arvidstorpsvägen och Solhagavägen på grund av byggnation av nytt bostadsområde. Följ hänvisningspilar.

 • Sandgatan kommer att vara avstängd någonstans mellan Kvekatorpsvägen och Trädgårdsgatan på grund av en akut vattenläcka. Avstängningen börjar gälla den 19 april kl. 08 och slutar gälla den 20 april kl. 12.

 • Vi utför naturvårdsbränning i Skreanäs. Stora arealer kommer brännas av till nytta för insekter och andra djur. Respektera eldvakter på plats och följ vad som anges.

 • Hertings allé avstängd mellan Allévägen och Krikortz väg på grund av schaktning för fiber

 • Det kommer vara lite struligt att köra i centrum under vecka 15. Eftersom vi ska fixa det sista vid cirkullationsplatsen vid Holgersgatan vid Stortorget. Ska du parkera i centrum så välj med fördel P-Hus centrum då det kommer vara begränsad framkomligthet kring Stortorget.

  Det här ska vi göra:

  Etapp 1

  Det återstår lite arbete på Holgersgatan, Nygatan och Arvidstorpsvägen. Körbanorna i anslutning till cirkulationsplatsen på Holgersgatan ska asfalteras v15. Det innebär en totalavstängning av rondellen i korsningen Holgersgatan-Arvidstorpsvägen i sin helhet under tre dagar mellan följande datum 12/4 – 14/4.

  Begränsad framkomlighet i cirkulationsplatsen från 15/4

  Från 15/4 är det begränsad framkomlighet i cirkulationsplatsen på grund av en fjärrvärmeläcka som upptäcktes natten till den 15/4.

  Liten del av Holgersgatan är avstängd

  En kortare sträcka av Holgersgatan är helt avstängd till följd av läckan. Det rör sig om sträckan från cirkulationsplatsen, längs med Stortorget fram till kvarteret Hjulet och Argus. Under fredagen beräknas avstängningen av denna mindre del av gatan vara borta.

  Frågor om fjärrvärmeläckan

  Feabs kunder har fått information om läckan. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att vända dig till FEABs kundtjänst eller till deras hemsida.
  https://www.falkenberg-energi.se/storningar-av-fjarrvarme-3/länk till annan webbplats

  Trafiken leds om under byggtiden

  Trafiken som ska genom centrum kommer att ledas om via Holgersgatan, Sandgatan, Ringvägen, Igeldammsvägen, Klockaregatan och Lasarettsvägen. Omvänt för trafik som kommer från motsatt håll. Vi uppmanar om det är möjligt välja annan väg då sträckan kommer att vara väl trafikerad under den veckan.

  Stads- och Regionbussarna kommer att trafikera enligt omledningen ovan mellan 12-16 april. Tillfälliga busshållplatser ersätter Stortorgets hållplatser och kommer att finnas på Arvidstorpsvägen utanför Stålboms. Hallandstrafiken kommer att uppdatera med information via sina kanaler. Bussarna kommer att utnyttja parkeringsfickorna på allmän plats som tillfälliga hållplatser. Korttidsparkeringen flyttas tillfälligt ca 70 m bort till gamla biblioteket.

  Gång och cykelbanorna kommer dock inte att påverkas. Det kommer att finns minst en gångbana tillgängligt. Infarten till kv. Hjullet, Falkhallen och Stortorget kommer inte att påverkas.

  Etapp 2

  När cirkulationsplatsen är klar öppnas den åter upp för trafik. I nästa etapp stängs korsningen Nygatan – Holgersgatan samt korsningen Nygatan-Fabriksgatan för asfaltering mellan 2021-04-14 – 2021-04-16. Gång- och cykelbanorna kommer delvis att påverkas på ena sidan av Holgersgatan och Nygatan. Det kommer att finns minst en gångbana tillgängligt. Infarten till kv. Hjullet, Falkhallen och Stortorget kommer inte att påverkas. Man får däremot använda annan väg till dessa målpunkter.

 • Holmgårdsvägen avstängd vid Blackebergsvägen

 • Laxpromenaden avstängd nedanför Vårdcentralen och Urmakaregatan 2.

  Avstängningen är en försiktighetsåtgärd på grund av att det finns en rasrisk i slänten mot Ätran.

  Det går att åka runt via cykelvägen och tillbaka ner på Laxpromenaden vid Ågatan.

  Här kan du läsa mer om varför Laxpromenaden är avstängd.

 • Petters väg Avstängd mellan Brattebovägen och Murarevägen

 • Solhagsvägen avstängd mellan Stafsingevägen och infart till kyrkan

 • Stafsingevägen avstängd mellan Biskhultsvägen och Arvidstorpsvägen till och med 23 april på grund av exploatering.

 • Vi rustar upp Kvarteret Strandbaden. Arbetet startar i februari och är klart våren 2022. Under sommaren är det byggpaus.

  I kvareret blir det till exempel nya cykelvägar, fler parkeringar och nya toaletter. Det ska även bli en uppfräschning av allmänna platser och grönytor. Till exempel ska en helt ny trädallé planteras längs med Havsbadssallén.

  Det här gör vi våren 2021

  Upprustningen startar i februari. Det är ett större arbete som pågår under våren och hösten 2021, samt under våren 2022. Under våren 2021 bygger vi en ny parkering vid korsningen Kattegattvägen-Strandstugevägen. Här blir det omkring 60 nya parkeringsplatser. Vi rustar även upp strandpromenaden vid Falkenberg Strandbad. Vi gör den bredare och sätter upp fler sittplatser.

  Kan vara begränsad framkomlighet

  Vår ambition är att området ska vara så tillgängligt som möjligt men under byggtiden kan det vara svårt att ta sig ram i området. Vi kan också behöva stänga av vissa delar för att kunna utföra vissa arbetsmoment. Vi hoppas att du som besökare och boende i området har förståelse för detta. Tack på förhand.

 • På grund av byggnation av cirkulationsplats i korsningen Kristineslättsallén/Skogsvägen kommer hastigheten att sänkas till 30 km/h och trafiken kommer att regleras med trafikljus.

 • Vi bygger en ny nedfart ner till stranden. Detta gör vi för att skona våra klitter och förhindra sanddrift. Överfarten kommer att vara färdig till sommaren

  Syfte

  Syftet med övergången är att skapa en nedgång till havet. Det kan göras på flera sätt, vi arbetar till exempel med spänger i trä på Skrea. Då vinden från Kattegatt förflyttar sanden måste det varje år göras större insatser med att frakta bort sand för att kunna lägga ut spängerna. När vi gräver i klitterna på det viset ”stör” vi sandens väg och den naturliga platsen för sanden att lägga sig blir uppe på spängerna. För att spängerna ska fylla sin funktion lägger vi varje sommar mycket tid på att borsta och skyffla bort sanden. Detta måste göras tidigt på morgonen innan badgästerna kommer till stranden vilket i vissa fall upplevs som störande.

  Klitterna rör sig och det i sig är inte konstigt men med tanke på bebyggelsen på Skrea strand så blir det ett stort problem, inte minst för er stugägare. Vårt syfte är alltså att prova en ny metod där vi bygger ovanpå naturen utan att flytta sand, sanden kan röra sig under konstruktionen. Vi hoppas och tror även att den här lösningen kommer bidra till minskat arbete med maskin i området.

  Platsens läge

  Då vi idag har problem med sanddrift och att spångnedfarten i ert område inkräktar på arrendeområdet kändes den här platsen given för en annan lösning. Den nuvarande nedfarten kommer att slopas och för att förhindra att den lösa sanden rör sig mot stugorna kommer vi att stödplantera strandråg och sandrör i klitterna för att binda sanden.

  Övergången

  Materialet som kommer att användas är tryckimpregnerat trä. Bredden kommer att vara cirka 135 cm och total längd inklusive trappa blir omkring 85 meter. Från Klittervägen kommer det att bli en sluttande ramp (bild1) med staket på vissa delar. När rampen nått hela vägen upp på klitterna kommer ett plant område där man kan stanna till och vila, släppa förbi andra besökare, blicka ut över havet eller vila benen på någon av bänkarna (bild 2). Efter platån kommer en trappa ner till stranden (bild 3). Konstruktionen kommer att ”sväva” ovan mark, ingen schakt eller större grävning utan konstruktionen kommer att vila på pålar som trycks ner i sanden.

  Bilder på liknande övergång från Ängelholm.

  Bild 1

  Bild 2

  Bild 3

 • På grund av ombyggnation i samband med exploatering kommer vägen Stafsinge delvis att vara avstängd.

 • Intresset för att bo i Falkenbergs kommun är stort och runt om i kommunen sker flera bostadsprojekt. Nu förbereder vi för fler bostäder i Skogstorp.

  Nya gator och ledningar
  Falkenbergs kommun och Vivab bygger under våren nya gator, sätter upp gatubelysning och drar nya vatten- och avloppsledningar i området mellan Ginstvägen/Vitklövervägen och Lupinvägen.

  Dagvattendamm
  I den sydvästra delen av det nya området bygger vi en dagvattendamm som kan ta emot stora mängder regnvatten från området. I bostadsområdet bygger vi även en gång- och cykelväg som binder ihop Ginstvägen med Lupinvägen.

  Markarbetena är klara i sommar
  Vi planerar att vara klara med markarbetena i mitten av sommaren.

  Bostäder i området
  När vi är klara med markarbetena kommer fastighetsbolaget Wästbygg att bygga flera radhus i området.

  Under tiden som vi utför markarbetena i området kan det vara begränsad framkomlighet på Ginstvägen. Vi ber om överseende för detta.

 • Vallarnas lekplats är stäng till senare i vår 2021. Projektet har försenats på grund av coronapandemin. Kommunen har köpt lekutrustning från ett danskt företag, som på grund av den stängda gränsen mot Danmark inte har kunnat leverera i tid. Eftersom utrustningen från det danska företaget har en central plats på lekplatsen blir det svårt att gå vidare med annat arbete innan den är på plats. 

  Vallarnas lekplats ska byggas om och kommer att vara avstängd under hela hösten. Pumptrack, minizoo, parkourområde och skatepark påverkas inte och kan användas som vanligt. Toaletterna i anslutning till lekplatsen kommer vara stängda och vi hänvisar till handikapptoaletten vid friluftsteatern som är öppen under tiden. Den nya lekplatsen beräknas vara färdig till årsskiftet.

  Vill du veta mer hittar du information om ombyggnade här på Falkenberg Växerlänk till annan webbplats.

 • Jordbruksverket beslutat att skyddsnivå 2 gäller i hela Sverige från och med den 6 november. Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfä och hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Vissa undantag finns, för att inte utsätta djur för onödigt lidande.

  Beslutet är taget eftersom flera fall av högpatogent fågelinfluensavirus av typen H5N8 har upptäckts hos tama fjäderfän i Nederländerna och Storbritannien under oktober/november. I norra Tyskland har man flera fynd av högpatogent aviärt influensavirus på vilda fåglar.

  Hos Jordbruksverket finns aktuell information och det du behöver veta som fågelägare.länk till annan webbplats

 • Stafsingevägen delvis avstängd