Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Kartbild ovanifrån över området kvarteret Sjövisaren 8 med flera.

Kv Sjövisaren 8 m fl

Förslag till ny detaljplan för kv Sjövisaren 8 m fl har antagits i kommunfullmäktige 2017-06-27 § 125 och förväntas vinna laga kraft efter överklagandetidens utgång.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg och är ca 4,7 ha stort.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra omvandling av norra delen av kvarteret Sjövisaren så att en ny detaljhandel kan anläggas.

Sidan uppdaterad: 2017-06-29