Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Bostadsbyggnation i Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun växer och under de kommande åren behöver vi bygga många nya bostäder. I kommunens bostadsförsörjningsprogram beskriver vi de möjligheter och utmaningar som är viktiga att ta hänsyn till för att vi ska lyckas med bostadsplaneringen. Vi har tagit fram sex strategier som vi kommer att jobba med under 2017-2021 för att vi ska nå våra mål.

Under de kommande åren beräknas befolkningen i Falkenbergs kommun att öka med 400-520 personer per år. För att klara detta behöver vi bygga minst 1 250 nya bostäder under 2017-2021. Sex strategierna ska hjälpa oss nå dit.

De sex strategierna

Förtäta och bebygga centrala staden inifrån och ut
Skapa nya byggrätter i centralt och attraktivt läge genom förtätning och bygg ut staden i anslutning till befintlig bebyggelse.

Skapa nya attraktiva bostadsområden med variation
I nya bostadsområden ska det vara möjligt att bygga olika typer av hus, till exempel villor och flerfamiljshus. Det ska också vara en variation av upplåtelseformer såsom bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter. Falkenbergs kommun vill också låta det vara möjligt att ställa krav på exploatörer som vill bygga på en mycket attraktiv plats i kommunen att de också ska bygga på en plats i kommunen där avkastningen inte räknas bli riktigt lika hög.

Aktiv markpolitik
Detta innebär bland annat att det finns kommunala småhustomter till salu i alla orter samt att kommunen ska jobba strategiskt vid till exempel köp av mark.

Långsiktiga detaljplaner
Nya detaljplaner ska hålla över tiden och tillåta ett variationsrikt byggande.

Öka bostadsbyggandet på landsbygden
För att öka bostadsbyggandet och befolkningsökningen i orter utanför Falkenberg behövs ett aktivt arbete med att utveckla landsbygden.

Ökat kunskapsunderlag och mer dialog
Kunskapsunderlag om bostadsmarknaden och demografiska förändringar ska fortlöpande tas fram. Kommunen vill även ha en ökad dialog med privata byggherrar, exploatörer och mäklare.

Läs mer i kommunens bostadsförsörjningsprogram Mål och strategier för bostadsbyggandet för 2017-2021 i Falkenbergs kommunPDF.

Större planerade bostadsprojekt

Det pågår flera planerade bostadsprojekt i Falkenbergs kommun. I kvarteret Krispeln planeras det för 350 nya bostäder. På Herting, i området Leken 1 m fl, planeras det för 110-170 lägenheter. Byggherren är det kommunala bostadsbolaget Fabo som planerar för hyresbostäder. På Bacchus kommer det att bli omkring 550 lägenheter – med möjlighet upp till 800 lägenheter, beroende hur stora lägenheter som byggs.

Fabo har även ett nytt utvecklingsprojekt i Ullared. Fabos fastighet på Marknadsvägen ska utvecklas till ett bostadskvarter med verksamhetslokaler och lägenheter.

Sidan uppdaterad: 2017-09-28