Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Transporttillstånd

Tunga, breda långa transporter kräver undantag från Trafikförordningen eller lokala trafikföreskrifter. För att få genomföra de här transporterna måste du ansöka om tillstånd.

Normalt är ett av kraven för tillstånd att lasten inte är delbar.

Ska transporten genom flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverket. Gäller transporten enbart Falkenbergs kommun ska blanketten skickas in till gata- och trafikenheten. Ansökningsblanketten hittar du under självservice på den här sidan.

För att få tillståndet i tid är det viktigt att din ansökan är korrekt ifylld och du skickar in den två veckor innan transporten ska ske. Din ansökan ska innehålla förslag på färdväg.

Du hittar information om längd, vikt och bredd på transporter i Transportstyrelsens föreskriftssamlinglänk till annan webbplats.

Fordon som är längre än 10 meter

I centrala Falkenberg krävs dispens för att få köra med fordon som är längre än 10 meter. Varutransporter har tillstånd. Tullbron får dock inte passeras. Du kan söka dispens från gällande trafikföreskrifter hos gatu- och trafikenheten. Området som innefattas av dessa föreskrifter hittar du på sidan om lokala trafikföreskrifter.

Sidan uppdaterad: 2017-01-20