Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
demonstration på Rådhustorget

Tillstånd att nyttja allmän plats

Om du vill nyttja allmän plats som gator, gångbanor eller parkmark behöver du tillstånd för detta. Här kan du läsa om vad som gäller i Falkenbergs kommun.

Markupplåtelse och tillfälliga evenemang

Om du vill affischera, ställa upp en container, byggnadsställning eller trottoarpratare, ställa upp en försäljningsvagn eller bygga en uteservering på offentlig mark med mera behöver du tillstånd för detta.

Om du vill anordna en offentlig tillställningarpå en offentlig plats, till exempel en tävling eller uppvisning i sport och idrott, ett tivoli, ett festtåg, en danstillställning, marknader och mässor, valborgsmässoeld med mera behöver du tillstånd även för detta. 

Du söker tillstånd hos polisenlänk till annan webbplats, som sedan begär in yttranden från berörda myndigheter.

Du behöver parkeringsdispens för parkering på gångbana

Eftersom det aldrig är tillåtet att parkera på trottoaren behöver du parkeringsdispens om du till exempel ska flytta och måste ha flyttbilen stående på trottoaren. Hör av dig två veckor innan om du säkert vill hinna få tillståndet i tid. 

Sidan uppdaterad: 2016-12-06