Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Trafiksäkerhet, tillstånd och regler

Falkenbergs kommun arbetar för en trygg och säker trafikmiljö med målet att ingen människa ska skadas allvarligt eller dödas i trafiken. Under Trafiksäkerhet, tillstånd och regler finns information om vad du som invånare kan eller ska göra för att se till att miljön där du bor eller vistas i är trygg och säker.

Här hittar du även information om torghandel, tomgångskörning och tillstånd att nyttja gator, gångvägar och andra allmänna platser.

Utöver arbetet med fysiska trafiksäkerhetsåtgärder arbetar kommunen även med så kallade mjuka trafiksäkerhetsfrågor som utbildning, information, påverkan på trafikantbeteenden. Att upplysa om reflexer är en sådan. Arbetet görs till stor del i samverkan med andra myndigheter och frivilligorganisationer.

Sidan uppdaterad: 2016-12-07