Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Visa Aktuella gatuarbeten i Falkenberg på en större karta

Trafikinformation

Här hittar du information om vilka arbeten som är igång på de kommunala gatorna i Falkenbergs kommun och som kan påverka din framkomlighet i trafiken. På kartan kan du se var gatuarbetena är. Du zoomar in eller ut med plus- och minusknapparna (+ och -).

Aktuella och kommande gatuarbeten

Tidsperiod

Information

13 mars - 25 april 2018

Arvidstorpsvägen/Biskhultsvägen Byggnation av Flerbostadshus

15 september-30 maj 2018

Stafsingevägen begr framkomlighet byggtrafik

21 april - 15 december

Väg 701 byggnation gång- och cykelbana

18 september - 1 juni 2018

Peter Åbergs Väg, rondellbygge välj om möjligt annan väg

14 mars-25 april-18

Arvidstorpsvägen mellan Solhaga och Stafsinge kyrkväg, begr framkomlighet. Byggarbetsplats

25 september - 1 December

Hedvägen. Uppsättning av belysningsstolpar på gång och cykelväg.

16 januari-30 juni 2018

Ljungholmsvägen gång- och cykelväg avstängd Monarkivägen-infart.

20 december 2016 -31 december 2017

Hjortvägen vid Ängsstigen begränsad framkomlighet

25 november 2017 - 31 januari 2018

Kvarngatan flyttad 20 meter pga byggnation av ny coop-butik.

30 oktober - 31 december

Göteborgsvägen. Nya belysningsstolpar monteras

16 november - 22 december

Strandvägen. Gående och Cyklister hänvisas till den södra sidan av Strandvägen

Höst/vinter 2017/2018

Ombyggnation Kattegattvägen, Västerhavsvägen

 

Sidan uppdaterad: 2017-11-22