Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som är rörelsehindrad kan få ett särskilt parkeringstillstånd som ger dig rätt att bland annat parkera på platser som är markerade med handikappsymbol. Du ansöker om parkeringstillståndet via blanketten i den gula rutan.

Du betalar ingen avgift i Falkenbergs kommun

I Falkenbergs kommun behöver du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade inte betala någon avgift när du parkerar på de kommunala parkeringsplatserna. Åker du till en annan kommun kan det däremot vara avgiftsbelagt.

Kriterier för att få parkeringstillstånd

Du kan endast få parkeringstillstånd om du är förare eller passagerare. För förare finns ett krav att man inte ska kunna gå 100 meter utan hjälp av annan person eller hjälpmedel som exempelvis käpp eller rullator på plan mark. Ditt rörelsehinder måste också vara minst 6 månader. För passagerare finns kravet att du inte ska kunna lämnas ensam medan föraren parkerar fordonet. I samtliga fall krävs ett läkarintyg.

Rättigheter och användning

Parkeringstillståndet för rörelsehindrade gäller i hela landet på gator och allmänna platser. Det gäller också i de flesta europeiska länder.

Med parkeringstillståndet har du rätt att:

  • parkera i högst tre timmar där lokal trafikföreskrift förbjuder parkering.
  • parkera i högst tre timmar där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar.
  • parkera i högst 24 timmar där parkering är tillåten i mer än 3 men mindre än 24 timmar.
  • parkera på parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Den angivna parkeringstiden ska följas.
  • parkera i högst 3 timmar på gågata.Vid borttappat eller stulet kort
  • Om du tappar bort ditt parkeringstillstånd eller det blir stulet ska du anmäla detta till polisen och sen till kommunen. Har du en polisanmälan kan du få ett nytt parkeringstillstånd.
  • Parkeringstillståndet är personligt och det är bara du som innehavare som får använda det. Tillståndet ska vara väl synligt utifrån. Om du vill förlänga tillståndet bör du kontakta kommunen i god tid innan tillståndet går ut då vi behöver göra en ny bedömning.

Parkeringstillståndet är personligt och det är bara du som innehavare som får använda det. Tillståndet ska vara väl synligt utifrån. Om du vill förlänga tillståndet bör du kontakta kommunen i god tid innan tillståndet går ut då vi behöver göra en ny bedömning.

Vid borttappat eller stulet kort

Om du tappar bort ditt parkeringstillstånd eller det blir stulet ska du anmäla detta till polisen och sen till kommunen. Har du en polisanmälan kan du få ett nytt parkeringstillstånd.

Sidan uppdaterad: 2016-11-24