Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Boende- och nyttoparkeringstillstånd

Du som bor i Falkenbergs centrum kan köpa ett boendeparkeringskort som ger dig möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser till en lägre kostnad. Är du företagare har du möjlighet att köpa ett så kallat nyttoparkeringskort. Du ansöker via en blankett på den här sidan.

Boendeparkering i centrum

Du som bor i Falkenbergs centrum kan köpa ett kort för parkering i Falkenbergs centrala delar. Kortet kostar 1 200 kronor per år.

Alla med boendeparkeringskort ska parkera i zon C. Detta betyder att även du som sedan innan har parkeringskort för boende V, S, Ö och N kan stå på parkering skyltad boende C.

Här kan du stå:

  • Ågatan mot Ätran (Färgaresträtet -vändplan)
  • Hamngatan mot Ätran (Tullbron-Söderbron)
  • Hantverksgatan i anslutning till fontänen.
  • Torggatans norra sida (Möllegatan-Holgersgatan)
  • På kvarteret Ormen 9 mellan ICA Kvantum och järnvägsspåren
  • Västra sidan av grusparkeringen i anslutning till kvarteret Skärdegen (vid Stålboms)

Observera att ett boendeparkeringskort inte är någon garanti för en parkeringsplats. På samtliga parkeringsplatser för boendeparkering är det också tillåtet för andra att parkera.

Nyttoparkering

Om du har en serviceutrustad bil som används som en ”rullande verkstad” och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan du få tillstånd för nyttoparkering. Du kan registrera två fordon på samma tillstånd.

Nyttoparkeringskort kostar 3700 kronor för 12 månader och får köpas av företag, organisationer och myndigheter.

Så här fungerar nyttotillståndet

Tillståndet är giltigt på kommunala markerade avgiftsbelagda parkeringsplatser under längst 24 timmar i följd. Tillståndet är inte giltigt på tidsbegränsade parkeringsplatser.

Om din verksamhet inte har sin placering i centrum men du har behov av att parkera nära målpunkten under en kortare tid vid sjuk-och socialvårdande verksamhet kan du också få nyttoparkeringstillstånd.

Du får däremot inte nyttoparkeringstillstånd för parkering nära din egen verksamhet eller om du har ett fordon som transporterar gods och som stannar för av- och pålastning.

Tillståndet ska placeras väl synligt i vindrutan med ”Nyttoparkering” utåt.

Sidan uppdaterad: 2017-11-10