Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Handelspolicy

Falkenbergs handelspolicy ska vara ett tydligt dokument för kommunens viljeriktning vad gäller utveckling av staden och kommunen. Den ska integreras och vara ett stöd i kommunens planering, vid dialog med fastighetsägare och näringsidkare, samt tillämpas vid detaljplanläggning och bygglovprövning. 

Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång och stadens uppbyggnad, som för transportarbete med bil och nåbarheten till handel för alla. Kommunens planering ska ge förutsättningar för en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel och service, så att bilanvändningen kan minska.

Aktuell handelspolicy antogs av kommunfullmäktige 2013.

Sidan uppdaterad: 2017-01-20