Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Grönstrukturstrategier

Grönstrukturstrategierna är ett kunskapsunderlag vid översiktsplanering, upprättande av detaljplaner ochanvänds som underlag vid planering och utveckling som berör grönområden i Falkenbergs stad.

Dokumentet antogs av kommunstyrelsen 2015.

Sidan uppdaterad: 2017-01-20