Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Får på Vallarna trivs i solnedgången

Foto: Thomas Andersson

Översiktsplan 2.0

Översiktsplan 2.0 är Falkenbergs kommuns gällande översiktsplan och den vann laga kraft den 27 juni 2014. Planen anger vilka prioriteringar som behöver göras och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar samhällsutveckling. Den anger strategier på en översiktlig nivå för insatser som kan behöva göras både i kommunen som helhet och i lokalsamhället.

Översiktsplanen består av tre reviderade delar:

  1. Del I - StällningstagandePDF - kartor ingår
  2. Del II - FokusunderlagPDF
  3. Del III - KonsekvensbeskrivningPDF

Programmet som togs fram till den nya översiktsplanen var det första steget i arbetet med översiktsplanen och beskriver förutsättningarna och inriktningen på planarbetet som utmynnade i den nu antagna planen, se under länkar. Samråd om programmet avslutades där yttranden och synpunkter ställdes samman i en samrådsredogörelse som behandlades av kommunstyrelsen och skickades ut till de som anmält att de ville ta del av den.

Sidan uppdaterad: 2017-01-19