Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Gyllene ljus över sjön Fegen

Foto: Thomas Andersson

Fördjupade översiktsplaner

En fördjupad översiktsplan är ett tillägg till översiktsplanen där man mer detaljerat anger kommunens syn, riktlinjer och strategier avseende mark- och vattenanvändning inom ett visst geografiskt område.

Fördjupade översiktsplaner görs främst inom områden som kräver en mer detaljerad redovisning av mark- och vattenområdena. Detta krävs exempelvis ofta i stadsdelar, kustområden eller inom komplexa kulturlandskap.

Den fördjupade översiktsplanen är likt översiktsplanen ett vägledande dokument för den kommande planeringen men inte juridiskt bindande. Den ska läsas och tolkas tillsammans med översiktplanen.

Lista över kommunens fördjupade översiktsplaner

Område

Antagen

Centralorten

2007

Ullared

2005

Vessigebro

2000

Heberg

1996

Slöinge

1996

Långås

1995

Norra kustområdet

1995

Södra kustområdet

1994

Vastaddalsutredningen

1994

 

Sidan uppdaterad: 2017-01-19