Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Ny personal på Samhällsbyggnadsavdelningen med stadsmiljö som bakgrund

Samhällsbyggnadsavdelningen förstärker

Falkenberg växer. Det ställer höga krav på samhällsplaneringen av Falkenberg på både kort och lång sikt. För att möta de utmaningarna förstärker samhällsbyggnadsavdelningen med nya medarbetare och kompetenser.

Kommunens befolkning har ökat från 41 500 till 44 000 de senaste fem åren och tillväxttakten har under de här åren ökat från cirka 300 personer till 500 personer per år. När kommunen växer blir det fler uppdrag till samhällbyggnadssavdelningen som under hösten har förstärkt med nya medarbetare på planenheten, bygglovsenheten samt bygg- och projektenheten. Dessutom har vi förstärkt med nya kompetenser inom områdena kommunikation och kvalitet.

- Med fler invånare behöver vi planera för nya bostadsområden och utökad kommunal service med bland annat nya skolor och förskolor. Det innebär i sin tur att vi också behöver fler vägar, cykelvägar och en utökad kollektivtrafik. Genom de förstärkningar som gjorts har vi lagt grunden för att kunna medverka till en högre tillväxttakt i Falkenberg, säger samhällsbyggnadschef Josefin Selander.

Medborgardialog viktigt

De nya rekryteringarna skapar möjligheter för samhällsbyggnadsavdelningen att utvecklas ytterligare och att möta framtidens krav på samhällsplanering på ett bra sätt.

– En viktig del för att lyckas är att vi blir bättre på att bjuda in till dialog med invånarna för att öka delaktigheten i planeringen av vårt framtida Falkenberg, säger Josefin Selander.

Tre nya chefer

Av de nya medarbetarna är tre tillskott till samhällsbyggnadsavdelningens ledningsgrupp i form av ny bygglovschef, gatuchef och mark- och exploateringschef.

­

Sidan uppdaterad: 2017-11-07