Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Sjöbergs laxrökargård, färdigrenoverad

Sjöbergs laxrökargård färdigrenoverad

Det gamla laxrökeriet på Hamngatan är Falkenbergs sista kompletta stadsgård. Gården är nu renoverad och kommer framöver vara en del av Falkenbergs museums basutställning om Falkenbergs historia för skolelever.

Sjöbergs laxrökardgård på Hamngatan startades av Johanna Fredrika Sjöberg 1857 och drevs inom familjen Sjöberg fram till 1952. I dag äger Falkenbergs kommun gården där nu renoveringen av både rökboden och de andra tillhörande byggnaderna är färdig. Därmed är Falkenbergs sista kompletta stadsgård räddat från förfall.

Byggnaderna var mer eller mindre fallfärdiga och i sämre skick än vad vi först räknade med. Eftersom det är den sista stadsgården i Falkenberg som är komplett med bostadshus och ekonomibyggnader är det kul att den nu är i bättre skick än på länge, säger Linus Redevall som har fastighetsansvar för kommunens byggnader i gamla stan.

Till sin hjälp i projektet har Linus Redevall haft Malin Clarke, bebyggelseantikvarie på KulturMiljö Halland, som har säkerställt att renoveringen skett varsamt och att byggnadernas kulturvärden bevarats.

Sjöbergs laxrökargård är en viktig del av Falkenbergs historia och en symbol för hur stor roll laxnäringen och Ätran spelat för stadens utveckling. Gården ligger dessutom i ett område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården och det är både viktigt och roligt att gården kommer finnas kvar länge till.

Renoverad enligt traditionella metoder

Med hjälp av byggnadsvårdsnickare är den över 200 år gamla gården renoverad enligt traditionella metoder och tidsenligt material. Bland annat har fasaderna mot Hamngatan fått ny panel, ruttna syllar och stolpar är ersatta och taket på gårdshuset har stadgats upp.

Framförallt har vi bytt ut många bärande delar som var ruttna och på sina ställen även helt hade gått av. Vi upptäckte även asbestplattor på rökbodens tak som vi nu sanerat och ersatt med råspont och ny läkt. Det är svårt att på förhand veta hur omfattande arbetet med gamla hus ska bli därför har det tagit lite längre tid än vi vad vi först trodde, säger Linus Redevall.

En del av Falkenbergs museum

Under 1800-talet fanns det flera laxrökerier i staden, nu återstår endast Sjöbergs laxrökargård som kommer att bli en del av Falkenbergs museums basutställning ”Stadens nycklar”. En utställning om Falkenbergs historia som riktar sig till skolelever för att öka deras förståelse för samband mellan dåtid, nutid och framtid.

Sidan uppdaterad: 2017-08-18