Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
En bild innifrån glaskuben offenliga rummet.

I offentliga rummet ställdes ett rum med glasväggar upp mitt i Ullared. Här är det landsbygsutvecklare Karin Torstensson och kommunråd Mari-Louise Wernersson (C) som diskuterar viktga frågor om Ullared med Kjell Karlsson.

Offentliga rummet Ullared – nu blir flera av förslagen verkligehet

28-29 april stod Offentliga Rummet uppställt i Ullared. Inne i glaskuben fanns landsbygdsutvecklare Karin Torstensson, politiker, bolagschefer, representanter från vägföreningar och andra viktiga aktörer i Ullared för att lyssna på vad de som bor i Ullared själva har för förslag för att få en ännu bättre vardag i Ullared. Nu är några av förslagen beslutade.

Karin Torstensson.

Karin Torstensson.

Karin Torstensson är glad över det engagemang hon mötte i Ullared – inte minst från unga människor.

– På morgonen kom skolelever tillsammans med sin lärare och träffade oss. På eftermiddagen kom de tillbaka på sin fritid, då hade de tänkt och pratat och kommit på nya idéer, berättar hon.

185 förslag

Totalt kom det in 185 förslag. 37 av dem är kopplade till mark som kommunen inte äger. Det är mark som i stället förvaltas av samfällighetsföreningar i Ullared. Föreningarna är positiva till att genomföra några av de förslag som kom in under Offentliga rummet, och kan nu få beviljat bidrag för att kunna göra det.

Tre miljoner till Ullared

Under åren 2017-2021 finns i kommunens budget tre miljoner kronor avsatta för satsningar i Ullared. 30 maj har kommunstyrelsens arbetsutskott gett ett förslag till hur pengarna kan användas. 13 juni fattade kommunstyrelsen beslut enligt förslaget.

Förslag som ökar trivseln

Alla förslagen som nu kan bli finansierade bygger på önskemål som kom in under Offentliga rummet. Några av dem var:

  • snygga till några områden: en slänt mot Varberg, Hedenområdet och området kring busshållplatsen
  • mer blommor i centrum
  • fler bord och bänkar i och kring samhället
  • välkomstskyltar för den som kommer till Ullared

Arbetet med förslagen fortsätter

Arbetet med övriga förslag fortsätter. Några tar längre tid att genomföra och några blir svårare att genomföra. Karin Torstensson har gått igenom förslagen, och är på väg att sprida dem till förvaltningar och aktörer som kan arbeta vidare med dem.

– Det fanns ett stort engagemang och det känns roligt att några av förslagen är på väg att bli verklighet, säger hon.

Artikeln är uppdaterad efter beslut i kommunstyrelsen, KS, som fattade beslut i enighet med förslaget i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sidan uppdaterad: 2017-06-13