Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
En kvinnar sitter på sittkuben vid Rådhuset. Ett barn leker.

Det här området nära Rådhuset är ett av de områden som ska ses över.

Utveckling av fotgängarstråken i Falkenberg

Fotgängarvänliga områden i staden ska hänga ihop som ett nät. Det har Kommunstyrelsen, KS, beslutat. Området är större än vad kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog, men lika stort som de flesta som svarade på en enkät i frågan ville ha.

Politikerna i KS har nu angivit riktningen för det fortsatta arbetet med att på sikt kunna uppnå målbilden med att anpassa gatorna bättre efter fotgängares behov i stadskärnan. Arbetet syftar till att stärka stadskärnans gångnät och att utveckla de mötesplatser och ”vardagsrum” som finns i stadsbilden.

När KS fattade beslutet var politikerna oeniga. 7 politiker (från S, MP och SD) röstade för förslaget. 6 politiker (C, M och FP) röstade i stället för ett förslag där målbilden omfattade ett mindre område (Rådhustorget inklusive Torggatan, Rörbecksplatsen och den sträcka av Nygatan som ligger däremellan).

Fotgängarvänligt inte samma som bilfritt

– Arbetet innebär inte att det blir bilfritt i hela stadskärnan, utan arbetet syftar till att det ska bli tryggare och mer attraktivt för fotgängare att vara i stadskärnan, säger Charlotte Ljung, trafikplanerare.

Redan i dag är den största delen av stadskärnan reglerad för att fotgängare kommer i första hand.

– Men det är otydligt för dem som rör sig i stadskärnan. Det behöver bli tydligare att fotgängare är prioriterade. Det kan till exempel handla om möblering, gatubeläggning och var man placerar träd och andra växter, säger Hanna Smekal, landskapsarkitekt.

Många har tyckt till i samråd

Det har varit många privatpersoner som har engagerat sig i samrådet kring utredningen och svarat på en enkät. 381 personer har svarat. 408 synpunker har kommit i fritext.

– Vi är jätteglada över det stora intresset. Det är tydligt att det här är en fråga där det finns många starka åsikter. De flesta är positiva till mer utrymme för fotgängare, men det finns också många som är oroliga för vad det skulle kunna innebära. Det här ger oss ett bra underlag för vårt fortsatta arbete, säger Hanna Smekal.

Under arbetet har även näringsidkare, fastighetsägare och andra intressenter engagerats.

Se resultatet av enkäten härlänk till annan webbplats.

Härnäst kommer trafiknämnden att arbeta vidare med trafikfrågan och tekniska nämnden kommer så småningom att arbetare vidare med eventuella investeringar.

Utvecklingen av fotgängastråken kommer att ske succesivt. Beslutet som fattades den 9 maj innebär att det finns en målbild.

Fler pusselbitar

Innan det går att dra några slutsatser kring fotgängarstråken behöver kommunen vänta in flera andra parallella processer:

 

  • En parkeringsstrategi som ska se över parkeringsfrågan
  • Ett uppdrag att se över trafikregleringen (till exempel hastighetsbegränsningar) i centrum
  • Ett visionsarbete kring centrums delområden där många intressenter utöver kommunen är delaktiga: till exempel företagare, fastighetsägare och föreningar (läs mer om det här)
  • En utredning kring om området som kallas Rådhusplatsen ska betraktas som ett torg eller ej
  • Ett arbete med att ta fram en temporär gestaltning under sommaren

Sommargågata ett första steg

Som det varit tidigare år blir det sommargågator i sommar. Sträckan kommer att vara Nygatan samt förlängningen fram till och med Rörbecksplatsen. Det blir också sommargågata på delar av Storgatan och Torggatan. Området är detsamma som tidigare.

– Vi tittar också på hur vi redan till sommaren kan arbeta med gestaltningen. Vi kommer att lägga särskilt fokus på området mellan Rådhuset och Rörbecksplatsen, säger Hanna Smekal.

Det kommer att vara sommargågata mellan 7/6-14/8.

Sidan uppdaterad: 2017-05-16