Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Karta över området som berörs. Falkenberg med omnejd.

Detta är området som berörs av den fördjupade översiksplan för Falkenbergs stad som ska tas fram.

Ny plan för Falkenbergs stad

Det händer mycket i Falkenberg och den tidigare fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad från 2007 behöver därför uppdateras. Kommunstyrelsen har nu beslutat att godkänna inriktningen på det kommande arbetet.

Sofia Hedberg Broberg utomhus i halvfigur.

Sofia Hedberg Broberg.

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) ska på ett begripligt sätt tydligöra kommunens strategier och mål för fysisk planering och stödja en stark utveckling av Falkenbergs stad med närområden.

– Det kommer bli ett otroligt spännande arbete och en tanke- och förändringsprocess som måste få ta tid för att det här ska bli ett väl underbyggt material, säger projektledare Sofia Hedberg Broberg.

Invånare kan påverka

Under processen kommer näringsliv och invånare ha möjlighet att påverka.

– Genom olika referens- och arbetsgrupper kommer vi att kunna föra en dialog och ge medborgarna en möjlighet till inflytande. Det är en viktig del för att få ett väl förankrat dokument som ska kunna användas av såväl kommunen som privata aktörer, avslutar Sofia Hedberg Broberg.

Ska bli förslag på framtida utveckling

Arbetet ska leda fram till ett förslag på hur utvecklingen i Falkenberg stad i framtiden ska se ut. Planen beräknas antas 2020.

Sidan uppdaterad: 2017-05-09