Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Kommunen säger nej till motorcykeltävling på Skrea

Trafiknämnden har beslutat att avstyrka en ansökan om att anordna ett beachrace med motorcykel på Skrea strand. Beslutet har nu skickats till polismyndigheten.

Ansökan gällde en tävling som planerades till 7 oktober.

Kultur- och fritidsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har ställt sig positiva till racet förutsatt att Länsstyrelsen också är positiva, vilket de är.

Trafiknämnden, där ledamöterna var oeniga, beslutade att de inte ville ha något race på stranden. Bakgrunden är att flera byggnationer som stör trafiken kommer att ske under perioden, bland annat ombyggnad av cirkulationsplatsen vid Peter Åbergs väg och reparationer av Söderbron.

Trafiknämndens beslut blev alltså att avslå ansökan. Eftersom en nämnd sagt nej, blir svaret från kommunen i sin helhet också nej. Svaret går till polisen, som fattar beslut om tillstånd.

Sidan uppdaterad: 2017-04-27