Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Välkommen att tycka till om bostadsplaner på Herting

Fabo planerar för 110-170 nya hyresbostäder på Herting. För att det ska bli verklighet behöver det göras en ny detaljplan för området. Du är nu välkommen att tycka till om planen för området bland annat under ett öppet hus den 22 februari.

För att det kommunala bostadsbolaget, Fabo, ska kunna genomföra sina planer i kvarteret Leken tar Falkenbergs kommun nu fram en detaljplan för området. Detaljplanen bestämmer vad som får byggas inom ett särskilt område, det kan till exempel handla om hur höga hus får vara och vilka ytor som man får bygga på.

Tyck till under samrådstiden

Mellan den 15 februari och den 15 mars är privatpersoner, organisationer, företag och myndigheter välkomna att tycka till om planerna. Då pågår det så kallade samrådet. Under samrådstiden kan du mejla in dina synpunkter till: plan@falkenberg.se eller skicka brev till: Planenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen, 311 80 Falkenberg.

”Vi vill gärna ha synpunkter”

– Detaljplanen sätter ramarna för vad man får bygga i området över lång tid. Vi har tagit fram ett första utkast som vi gärna vill ha synpunkter på. Dessa blir en viktig del i det fortsatta arbetet, säger Maria Jellbin Mansfield, planarkitekt i Falkenbergs kommun.

Mer info finns här och öppet hus

Behålla 50-talets arkitektur

Fabos ambition är att området även fortsättningsvis ska uppfattas som en helhet med rötterna i 50-talets arkitektur. Planen är att i etapper utveckla området från dagens drygt 170 lägenheter till totalt cirka 280-340 lägenheter. Punkthus i flera våningar med lokaler i bottenplan kommer att fungera som tydliga entréer till området.

Fler bostäder – ett övergripande mål

Att göra det möjligt att bygga fler bostäder i hela kommunen är ett av Falkenbergs kommuns övergripande mål.


Flygbild över kvarteret Leken

Det aktuella området på Herting

Sidan uppdaterad: 2017-02-21