Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Tillsyn ska ge bättre tillgänglighet

Bättre tillgänglighet. Det är målet när Falkenbergs kommun under vecka sju ser över entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

Den här gången kommer byggnadsnämnden, med hjälp av en konsult, att titta på offentliga entréer på följande platser:

  • Området mellan Holgersgatan och Ätran.
  • Vägar från stadskärnan till Mötesplats Mölle samt större vägar som leder till äldreomsorgen på Boken och Tallgläntan.

– Det här är viktigt för att alla ska känna sig välkomna i stan. Nu görs det en tillsyn, men det går bra att höra av sig till oss om man har en offentlig lokal och är osäker på hur man ska göra rätt, säger Lars Larsson, bygglovschef.

Små åtgärder har stor betydelse

Tillsynen är en del av byggnadsnämndens uppgifter. Sedan år 2001 finns det bestämmelser med krav om att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel butiker. Det rör sig om förhållandevis små åtgärder som är av stor betydelse för att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda publika lokaler eller allmänna platser.

Sidan uppdaterad: 2017-02-13