Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Kommunen utmanar och utvecklar sin fysiska samhällsplanering

Falkenbergs kommun vill stärka sin strategiska samhällsplanering och utveckla samarbetsformerna för den fysiska planeringen samt drift och underhåll. Befolkningstillväxten gör att kraven ökar på både på verksamheten och på planeringsarbetet.

Just nu håller Falkenbergs kommun på att se över hur man på ett bättre och mer effektivt sätt kan jobba med den fysiska samhällsplaneringen inom samhällsbyggnadsavdelningen.

- Vi har många positiva utmaningar här i Falkenberg. Kraven och förväntningarna på oss som kommun ökar i och med vår befolkningstillväxt. Det gör bland annat att vi behöver se över hur vi jobbar tillsammans och även stärka vår strategiska samhällsplanering, säger Charlotte Johansson, ny kommunchef i Falkenberg.

Ingen organisationsförändring aktuell

Falkenbergs kommun har tidigare i år beställt en rådgivningsrapport från PWC för att få externa ögon på hur kommunen skulle kunna arbeta vidare med sina utmaningar Nu är rapporten klar. Rekommendationerna i rådgivningsrapporten är bland annat att dela upp samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet i olika delar med en reviderad nämndsuppdelning. Detta kommer dock inte vara aktuellt. Kommunen väljer istället att lägga rapporten åt sidan.

- Som ny kommunchef ser jag att vi behöver ta oss an utmaningarna som ligger till grund för rådgivningsrapporten på ett annat sätt. Jag vill att vi ska vara en innovativ organisation. Ska vi leva upp till den vision som politiken satt upp måste vi ta vara på kraften och kompetensen som finns i vår verksamhet. Jag vill att vi gör detta arbete tillsammans internt. Vi måste göra detta från grunden, säger Charlotte Johansson.

Komplex politisk styrning

Falkenbergs kommun har idag en ganska komplex politisk struktur med fyra olika nämnder kopplat till den fysiska planeringen: tekniska nämnden, trafiknämnden, bygglovsnämnden och kommunstyrelsen. Vissa frågor ligger även på kultur- och fritidsnämnden och på Fabo. Samhällsbyggnadsavdelningen kommer inom kort inleda arbetet med se över sina processer.

- Det handlar främst om att se över våra arbetssätt. Vi behöver jobba smartare och bättre tillsammans, både inom och över förvaltnings- och bolagsgränser och i närmare dialog med våra invånare, säger Charlotte Johansson.

Parallellt med tjänstemännens utvecklingsarbete finns en politisk beredning som ska titta på nämndsstrukturen till nästa mandatperiod.

Sidan uppdaterad: 2016-11-10