Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Arkitektritning av nya överfarten på Tullbron

Så här kommer överfarten vid Tullbron att se ut när den är klar. Klicka för större bild.

Tullbron avstängd för motorfordonstrafik fram till jul

Falkenbergs kommun arbetar med att knyta ihop gångstråket utmed Ätran, mellan staden och stranden. Ett första arbete sker vid Tullbron. Bron är därför avstängd för bil- och lastbilstrafik mellan den 3 oktober och den 17 december.

Under hösten och början av vintern bygger Falkenbergs kommun en övergång på Halmstadvägen vid Tullbrons östrafäste. Övergången binder ihop gångstråket som går mellan Vallarna, över Halmstadvägen, och som mynnar ut vid Bacchus och Skrea strand. Övergången ökar dessutom framkomligheten för cyklister och fotgängare.

Tullbron avstängd till 17 december

Arbetet pågår från den 3 oktober till den 17 december. Under denna tid är Tullbron avstängd för motorfordonstrafik. Trafiken kommer under byggtiden att ledas om via Söderbron. Bron är dock öppen för fotgängare, cyklister, linjebussar och utryckningsfordon.

Stråket har hög potential

Arbetet med övergången på Halmstadvägen är startskottet på en uppfräschning av stråket staden – stranden som sträcker sig utmed Ätran från Tullbron och till Bacchus och Skrea strand.

– Stråket har hög potential och sträckan kommer att bli allt viktigare för Falkenberg. Vi ser att det idag finns ett behov av att kunna ta sig mellan staden och stranden och när Bacchusområdet blir klart kommer intresset öka ytterligare, säger Josefin Selander, tf samhällsbyggnadschef vid Falkenbergs kommun.

Belysning och dränering

Under våren fortsätter arbetet med stråket. Då kommer Falkenbergs kommun främst att titta på sträckan mellan Tullbron och Söderbron eftersom denna sträcka är i behov av upprustning. Falkenbergs kommun ser då över hur belysningen längs stråket kan bli bättre. En bättre belysning ökar såväl tillgängligheten som tryggheten längs promenadsträckan. Falkenbergs kommun kommer även att se över dräneringen längs stråket. Målsättningen är också att öppna upp för bättre utsikt över Ätran.

Arbetet med stråket ska vara klart innan turistsäsongen börjar nästa år.

Sidan uppdaterad: 2016-10-12