Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Upprustning av gångstråken längs med Ätran

En av sommarens mest engagerande frågor i Falkenberg har varit skötseln av offentlig plats och gångstråkens skick längs med Ätran. Kommunen som markägare är medveten om problemen och jobbar med frågan.

Doktorspromenaden i Falkenberg

Sedan en tid tillbaka har det stundtals varit svårt att ta sig fram torrskodd längs med det anrika gångstråket Doktorspromenaden vid Ätran i centrala Falkenberg. Falkenbergs kommun är markägare och därmed också ansvarig för skötsel- och underhåll i området.

- Vi är medvetna om problemen med vatten och lera på Doktorspromenaden. Det rinner vatten från slänten ner mot Ätran och dräneringen behöver läggas om. Slänterna mot Ätran är branta och det kan vara problem med stabiliteten i dem. Vi har sammanställt de geologiska undersökningarna som gjorts och ska ta fram var det behövs kompletterande undersökningar. När detta är klart vet vi om marken behöver förstärkas eller hur mycket tryck den håller för. Med hänvisningen till rasrisken kan vi inte utföra några arbeten förrän vi är säkra på att detta kan göras på ett säkert sätt, säger Linda Larsson, chef för gata och trafikenheten på samhällsbyggnadsavdelningen.

Städning och skräpplock

Engagerade invånare har lagt fram förslag på olika insatser för att snygga till längs med Doktorspromenaden, men förslagen har varit svåra att genomföra i praktiken.

- Vi tycker det är jättebra att Falkenbergs invånare är engagerade. Alla både får och bör hjälpa till med att plocka skräp och hålla rent. Men om man vill göra större insatser vill vi gärna att man hör av sig till oss på kommunen först, så att vi kan hitta bra former för samarbete. Vi har idag jättebra samarbeten både med Falkenbergs FF och Stafsinge IF vad gäller städningen av Skrea strand och Olofsbo under sommaren, säger Mari-Louise Wernersson, kommunråd i Falkenberg.

Nya investeringar och ambitionsnivå

Längs med Ätran pågår och planeras det för övrigt för en rad utvecklingsinsatser under våren. Bland annat kommer kommunen att byta ut Laxbron och rusta upp delar av gångsträckan mellan centrum och Skrea strand. Man håller dessutom att se över hur man på ett bättre sätt kan jobba med utveckling och drift av den offentliga miljön.

- Vi ska även titta på ambitionsnivån vad gäller skötsel av allmän plats. Vi tar med oss frågan in i höstens budgetarbete, säger Mari-Louise Wernersson, kommunråd i Falkenberg.

Sidan uppdaterad: 2016-09-13