Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Inget anmärkningsvärt efter nya provtagningar på Smedjan

En ny miljöteknisk undersökning har nu gjorts på Smedjan där före detta Ätranverken haft sin verksamhet. Denna gång har kommunen låtit ta prover för att leta efter föroreningar i jord, grundvatten, sediment och byggnadsmaterial.

Provsvaren visar på ytliga föroreningar i jorden och ytliga spår av tungmetaller i ett par av rummen i källaren, rum som idag främst används som förråd. Man har inte hittat något farligt, vare sig i grundvattnet eller i Gruebäcken.

- Proverna visar ingenting som är anmärkningsvärt. Man kan vistas i byggnaderna och på området utan risk. Det är visserligen olämpligt att vistas i källarrummen, men ingen blir sjuk av att gå in där, säger Sander Anfinset på Norconsult som ansvarat för undersökningen.

Tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen har sedan tidigare klassat området där Ätranverket haft sin verksamhet som ett riskklass 1-område eftersom det under decennier har hanterats farliga kemikalier där.

Området idag

De tre fastigheter som finns på området idag ägs av Falkenbergs kommun. I byggnaderna finns gymnasieskola, dagverksamhet och social verksamhet samt lokaler för föreningsliv. I närområdet finns även en förskola och bostäder. Marie-Louise Svensson är chef för kommunens mark- och exploateringsenhet och beställare av undersökningen:

- Vårt främsta mål har varit att säkerställa att lokalerna och området inte utgör någon hälsorisk. Den nya undersökningen ger oss en bra bild över nuläget och vad som behövs göras.

Kompletterande undersökningar och åtgärdsförslag

Norconsult som genomfört den miljötekniska undersökningen rekommenderar i sin rapport en rad kompletterande åtgärder och undersökningar, bland annat en undersökning av djupt liggande jord i anslutning till förskolan.

- I samband med att kommunen byggde förskolan grävdes området ut och massorna ersattes med nya massor och ny matjord. Om det finns eventuella föroreningar vid förskolan så ligger dessa djupt ner i marken. Det får vi nu titta vidare på, säger Marie-Louise Svensson.

Falkenbergs kommun kommer nu att ta ställning till samtliga åtgärdsförslag tillsammans med Ätranverket i dialog med tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen.

Sidan uppdaterad: 2016-08-17