Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Flera aktörer ansvarar för ogräsbekämpning i kommunen

Idag är det många aktörer som delar på ansvaret för drift och utveckling av vår offentliga miljö. Ogräsrensningen är ett av de områden där Falkenbergs kommun samarbetar med och är beroende av andra. Till hösten ser Falkenbergs kommun över hur man kan arbete mer effektivt trots att det finns flera aktörer.

Det är många som delar på ansvaret att hålla gatorna i kommunen snygga. Falkenbergs kommun ansvarar för vissa delar och Trafikverket ansvarar för skötseln av vissa rondeller, vägar och vägområden. Även bostadsbolag, lokala vägföreningar och enskilda fastighetsägare har ett ansvar. Visste du till exempel om att du som villaägare har ansvar för att hålla ogräsfritt på trottoaren utanför ditt hus?

Ogräsbekämpar för drygt 1,6 miljoner kronor

Falkenbergs kommun ogräsbekämpar för drygt 1,6 miljoner kronor om året. Kommunens underleverantör, Skanska, genomför varje år en ”ogrässopning”, det innebär att de bland annat sopar hårdytorna med stålborste.

– Om budgeten tillåter köper vi till extra ogräsrensning. Förra året gjorde vi det, och tog en extra vända i centrum och vid infarterna, säger Linda Larsson, gatuchef i Falkenbergs kommun.

Sommarjobb och nya metoder

Falkenbergs kommun har även sommarpersonal som jobbar med ogräsbekämpningen. Kommunen testar också nya grepp för att förebygga ytterligare ogräs, bland annat ersätta vissa stensatta ytor med asfalt eller gräs.

– Vi varken får eller vill använda ogräsbekämpande medel istället testar vi nu en metod som skållar vi bort växtlighet med hjälp av hetvatten på ytor med kullersten, säger Linda Larsson.

Översyn väntar i höst

Under hösten ser Falkenbergs kommun över hur man kan arbete mer effektivt trots att det finns flera aktörer.

– Vi kommer att se över hur vi organiserar oss och jobbar tillsammans över förvaltningsgränserna. Nuvarande ansvarsfördelning inom kommunen är kanske inte den mest effektiva. Det är vi nog alla ense om, säger Rolf Landholm, kommunchef.


Sidan uppdaterad: 2016-07-04