Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Gatubelysningen rustas upp

Under den mörka årstiden har gatubelysningen fungerat dåligt. I höst blir det bättre. Nu pågår ett arbete för att få belysningen att fungera som den ska.

Gatubelysning på gata i Falkenberg.

Gatubelysningen ses över.

Under större delen av 2015 har det varit problem med gatubelysningen. Efter att ha tittat närmre på orsaken, beslöt sig Falkenbergs kommun före jul att byta ut entreprenören som skötte gatubelysningen. Nu är det FEAB, Falkenberg energi AB, som har ansvar för drift och underhåll av kommunens gatubelysning.

Under januari och februari 2016 gjordes dels reparationer, dels en grundlig undersökning av anläggningen. Lampor, kablar och annan utrustning var i dåligt skick. I samråd med FEAB beslutade därför ansvarig för belysningen på Gatu- och trafikenheten att fokusera på de områden som är i sämst skick, och att avvakta med den rutinmässiga tillsynen.

– Underhållsarbetet går bra än så länge. Jag hoppas och tror att arbetet skall ha kommit så långt redan till hösten att vi kan återuppta den rutinmässiga tillsynen då, säger Torbjörn Hansson, gatuingenjör.

FEAB anställer också mer personal för att lösa uppgiften. Från mitten av april har två bilar med lift arbetat med gatlamporna, en i de mer centrala delarna och en i samhällena i övriga kommunen.

Har ni frågor eller vill anmäla fel på belysningen, ring gärna kommunens Kontaktcenter på 0346-885020.

Sidan uppdaterad: 2016-05-26