Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Ny ansökan om handelsområde vid Tånga

Bygglovsnämnden vid Falkenbergs kommun har i veckan tagit emot en bygglovsansökan för en ny handelsplats vid Tånga.

Ansökan följer nuvarande detaljplan och omfattar byggplaner på en yta om drygt 10.000 kvadratmeter.

I kommunens handelspolicy som beslutats av kommunfullmäktige pekas Tånga ut som stadens andra handelsområde, ett område som främst är lämpligt för så kallad sällanköpshandel.

- Denna ansökan ligger helt i linje med vad vi önskat politiskt i Falkenberg. Tånga är en mycket bra plats för handel. Falkenberg behöver ett bra starkt utbud med en förbättrad volymhandel som ett komplement till vår centrumhandel. Centrum är dock det primära handelsområdet i Falkenberg, precis som tidigare, säger Mari-Louise Wernersson, kommunråd i Falkenberg.

Förra året valde Falkenbergs kommun att avbryta arbetet med en ny och betydligt mer omfattande detaljplan för Tånga-området (Dalkullan). Arbetet med detaljplanen avbröts på grund av de trafikutmaningar som kommunen stötte på i utredningsarbetet. Då rörde det sig dock om en mycket större byggrätt för handelsverksamhet på 21.000 kvadratmeter.

- Med en mindre satsning på samma plats ser vi inte samma problem. Det är fortfarande en utmaning att hitta bra och hållbara lösningar på trafiksituationen i den här delen av stan. Vi behöver fortsatt se över trafiksituationen både på kort och lång sikt, säger Josefin Selander, planchef vid kommunens samhällsbyggnadsavdelning.

Då bygglovsansökan följer den gällande detaljplanen för området kommer ärendet endast att behandlas politiskt i bygglovsnämnden i slutet av maj.

Sidan uppdaterad: 2016-05-18