Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Så här tänker sig LTN att Bacchus ska bebyggas

Nu börjar vi bygga på Bacchus

Nu är det byggstart för etapp ett i Bacchusområdet vid Skrea Strand. Området kommer inom några år att kunna erbjuda 550 nya bostäder på ett av Falkenbergs mest spännande lägen.

Bacchus i Falkenberg är den konstgjorda halvö som sträcker sig ut i Kattegatt vid Skrea Strand och Ätrans mynning. Området byggdes för Vin och Sprit, där av namnet taget från den grekiska dryckesguden.

- Bacchus är en unik plats för boende som ger oss i Falkenberg möjlighet att knyta ihop staden med havet. Vi har haft ett planarbete som pågått länge, så det känns härligt att äntligen vara igång, säger Johan Risholm, stadsarkitekt och planarkitekt i Falkenbergs kommun.

Vi börjar med de allmänna ytorna

Kommunens inledande uppgift är att börja utveckla de allmänna ytorna och förbättra vägnätet.

- Vi börjar arbetet med att höja den nuvarande skyddsvallen längs med halvön med en meter för att förebygga problem med väder, vind och havshöjning.

Under byggtiden kommer Bacchus-området att vara framkomligt som vanligt, med undantag för cykelvägen längs med halvön som kommer vara avstängd på dagtid.

- Det kommer vara omfattande transporter med tung trafik till och från området under våren. Vi är medvetna om att det kan bli störande för alla som bor och verkar i området, men vi gör vårt bästa för att arbetet ska flyta på smidigt som möjligt.

Bad och picknickmöjligheter redan i sommar

Tanken är dock att Bacchus-området ska kunna användas av allmänheten igen redan till sommaren.

- Vi gör ett uppehåll i markarbetet från sista maj och återställer marken så att alla som vill kan njuta av platsen under juni, juli och augusti. Bland annat skapar vi förutsättningar för fyra utsiktsplatser redan i sommar. På tre av utsiktsplatserna kommer det att finnas badstegar för alla livsnjutare som vill ta sig ett havsdopp från "Spritrakan" enligt tidigare tradition!

I september återupptar Falkenbergs kommun sitt byggarbete igen. Bland annat kommer man att höja vägen på halvön med knappt en meter. Kommunen kommer även att bygga om Kattegattvägen och utrusta sträckan med bullerskydd för att skapa en bättre miljö för de boende. Det blir dessutom en ny cirkulationsplats vid Peter Åbergs väg (Söderleden).

LTN som äger marken på Bacchus kommer att kunna börja sitt bostadsbyggande under 2017. Planen är att börja bygga sex höghus på mellan 4-7 våningar.

Utöver bostäder kommer det finnas möjlighet att utveckla Bacchus ytterligare, bland annat med parkmiljöer, hotell, kontor, handel, skola och småbåtshamn.

Sidan uppdaterad: 2016-04-26