Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Jan Wallberg (vd Gekås), Anna Johansson, infrastrukturminister och Per Svensson (s), oppositionsråd i Falkenberg.

Jan Wallberg (vd Gekås), ministern Anna Johansson(s), och oppositionsråd Per Svensson (s).

Ministermöte i Ullared om vägarna dit

Infrastrukturminister Anna Johansson(s) har besökt Ullared och träffat politiker, tjänstemän och stora företag från bland annat Falkenberg, Varberg och Halland. Syftet med mötet var att diskutera utmaningarna i trafiken kring Ullared.

Josefin Selander, planchef.

Josefin Selander, planchef.

Jan Wallberg, vd Gekås Ullared, och Per Svensson(s), oppositionsråd i Falkenberg, hade bjudit in till mötet. För Josefin Selander, som är planchef i Falkenbergs kommun men tidigare har arbetat i Region Halland som ansvarig för den regionala infrastrukturplanen, tycker att det var ett bra möte.

– Trafiksäkerheten är det största problemet. Det är bristande framkomlighet och blir lätt kö efter långsamma fordon. Det ökar risken vid omkörningar. Dessutom saknas gång- och cykelvägar, säger hon.

Problemen på vägarna uppstår när tung trafik med till exempel timmerbilar ska samsas med trafiken till Gekås Ullared. Att Halland är en  tillväxtregion innebär att trafikproblemen på sikt förväntas förvärras eftersom trafiken ökar. På tio år har trafiken mellan Köinge och Ullared ökat med 40%, på väg 154 och 153 har det under perioden 2010-2014 varit tre dödsolyckor och tio svåra olyckor. Förra året kom det 29 000 besökare till Gekås Ullared på en enda dag, men även en ”vanlig dag” är det väldigt tätt mellan bilarna.

Region Halland fördelar pengarna från regeringen till åtgärder på regionala vägar som väg 153 och väg 154 i den regionala infrastrukturplanen. Under våren kommer en åtgärdsvalstudie att tas fram för väg 154 och väg 153. Åtgärdsvalsstudien är ett första steg emot att få finansiering för åtgärder på vägarna. Kommunen är självklart involverade i arbetet med väg 154 och väg 153. Ett önskemål är att antingen få en större pott pengar för Halland, eller en särskild prioritering för Ullared som unikt besöksmål: många besökare långt från stora vägar.

– Där tryckte ministern på att det dock inte en unik trafiksituation. Det är något vi kan bli bättre på, att lära av andra destinationer. Något annat jag också tar med mig är att vi kan bli ännu bättre att titta på vilka andra sätt än infrastruktur som kan göra trafiksituationen bättre. Gekås är en stor tillgång i kommunen, och vi är många som arbetar för att få till förbättringar på väg 154 och väg 153. Min uppfattning är att det råder stor enighet bland tjänstemän, politiker och näringsliv i att det här är en väldigt viktig fråga, säger Josefin Selander.

Sidan uppdaterad: 2016-02-05