Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Detaljplan för Skrea 4:7 m fl

Detaljplanen för Skrea 4:7 m fl antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2014 har genom mark- och miljööverdomstolens dom 19 januari 2016 vunnit laga kraft samma dag.


Sidan uppdaterad: 2016-01-22