Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Panoramabild Skrea Strand

Upprustning av Klittervägen

I januari börjar kommunen att rusta upp längs Klittervägen vid Skrea Strand i Falkenberg, den del som sträcker sig från Ocean Hotel till Netas Berg. Området ska anpassas för gång- och cykeltrafik och erbjuda bättre plats för rekreation.

Första delen av Klittervägen har redan rustats upp. Nu görs resterande 900m om till ett gångfartsområde, det vill säga ett område där all trafik sker på fotgängarnas villkor.  

Kommunen kommer bland annat att:

  • skapa fler cykelparkeringar, plantera ny växtlighet och se till att området får en vacker utformning.
  • Ställa i ordning nya rast- och grillplatser och en yta för food trucks.
  • Skapa en plats för utomhusträning, för att främja motion.

Samtidigt passar kommunen på att lösa tidigare översvämningsproblem genom att se över fallen på gatan och lägga en ny dagvattenledning.

Klittervägen är idag förhållandevis outvecklad och har även haft en del problem med översvämningar. Längs Klittervägen ligger idag bland annat ett välbesökt glasscafé, en kiosk och Ocean Hotel. Kommunen anser att det är synd att området inte används på ett bättre sätt eftersom läget är så bra.

– Det är det vi vill ändra på nu. Nu gör vi så att Klittervägen blir attraktiv ända ner till Netas berg, säger projektledare Leif Sjöstedt.

Arbetet beräknas vara färdigt våren 2017. Kommunens entreprenör i projektet är Peab.

Sidan uppdaterad: 2015-12-17