Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Uppsutning av läroverksgatan

Kommunen rustar upp Läroverksgatan

Nu har kommunen kommit igång med att rusta upp Läroverksgatan i Falkenberg. Området sträcker sig från Vallarnas lekplats till slutet av gatan. Projektet är en del i det fortsatta arbetet med att utveckla Vallarna.

Området, där bland annat lekplatsen, skateparken och scouthuset ligger, har under flera år haft problem med översvämningar på grund av att dagvattnet inte har haft någonstans att ta vägen. Kommunen vill nu åtgärda detta och passar samtidigt på att rusta upp området för att förbättra tillgängligheten för såväl billister som gång- och cykeltrafikanter.

Detta betyder att kommunen kommer att installera en dagvattenanläggning, asfaltera om gatan, bygga ut och markera upp parkeringsytorna, göra om trottoaren till en gång- och cykelväg, och snygga till området med bland annat nya planteringar.

Intill lekplatsen byggs en dagvattensänka som förutom att ta hand om vatten även ska fungera som en enklare amfiteater. Detta för att ge föräldrar och barn ett extra utrymme för lek och samspel.

– Vi vill förstärka Läroverksgatan som en viktig entré till Vallarna. Ett steg för att åstadkomma detta är genom förbättrade gång-och cykelvägar samt parkeringsmöjligheter. Att anlägga en dagvattenlösning med integrerade sittmöjligheter och växtplantering hoppas vi ska ge en välkomnande känsla, både till Läroverksgatan och till övriga området. Detta säger Charlotte Wingårdh, plan- och landskapsarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Det kommer att bli vissa trafikstörningar längs gatan under upprustningsperioden. Planen är att arbetet med gata, dagvatten och GC-väg ska bli klart under hösten, och att parkeringsplatserna ska stå färdiga innan årsskiftet. Resterande arbete som parkavdelningen ska utföra planeras vara klart till sommaren 2016.


Sidan uppdaterad: 2015-10-06