Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Nu byggs rondell vid Hertings plan

Idag börjar arbetet med att bygga en cirkulationsplats vid trafikkorsningen Hertings plan i Falkenberg. Platsen kommer att vara öppen för trafik under byggets gång.

I korsningen möts idag Peter Åbergs Väg, Kristineslättsallén och Strandvägen. När cirkulationsplatsen är färdig kommer även Havsbadsallén att vara ansluten. Tanken är att skapa en trafikplats med hög framkomlighet. Mindre köer resulterar dessutom i mindre påverkan på miljön. Rondellen kommer även att ha en välutbyggd gång- och cykelväg med taktila stråk för synskadade vid varje övergångsställe.

Parkavdelningen kommer att ansvara för utsmyckningen av alla grönytor. Eftersom entrén till havsbadsallén görs om frigör denna plats för en ny liten park.

Cirkulationsplatsen beräknas vara färdig runt årsskiftet, medan rondellmitten och parkavdelningens arbete med grönytorna blir färdiga till sommaren 2016.

Falkenbergs kommuns entreprenör i arbetet är Peab.

Sidan uppdaterad: 2015-10-05