Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Tillfällig evenemangsskyltning i Falkenberg

Under sommarhalvåret är det många evenemang i Falkenberg och med dessa kommer evenemangskyltningen. Falkenberg tillåter tillfällig evenemangsskyltning på vissa specifika platser i kommunen under förutsättning att man har fått tillstånd från polisen för ”begagnade av offentlig plats”. Gata- och trafikenheten inom stadsbyggnadskontoret är remissinstans i tillståndshandläggningen.

I kommunens riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats ges möjlighet för affischering på särskilda platser utanför Falkenbergs centrum. På dessa platser är det endast skyltning för tillfälliga kultur, nöjes- och idrottsarrangemangs som tillåts.

De angivna platserna är placerade i gatukorningar där det finns många passerande. Tanken är att platserna ska utnyttjas för tillfällig sommaraffischering under en begränsad tid på max tre månader. När tiden för affischeringen är slut är det tillståndsinnehavarens ansvar att plocka ner skylten.

Vissa skyltar står på platser där skyltning inte är tillåten. Det finns även skyltar på de anvisade platserna som saknar tillstånd, antingen eftersom det inte rör sig om tillfälliga kultur, nöjes- och idrottsarrangemang, eller för att man inte sökt tillstånd.

Kommunen, i sammarbete med Skanska, plockar då och då bort de skyltar som inte är tillåtna, det vill säga de som inte fått tillstånd av polisen (via remissvar från kommunen).

- Vi på kommunen gör vad vi kan för att förhindra felaktig skyltning. Vi vet också att riktlinjerna kan vara tydligare och har för avsikt att se över regelverket till hösten säger Henrik Selamis, Trafiktekniker på Gata- och trafikenheten.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp affischer på tavlor, pelare eller liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.

Sidan uppdaterad: 2015-07-08