Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Så här tänker sig LTN att Bacchus ska bebyggas

Klartecken för 550 bostäder på Bacchus

Nu är det klart att påbörja utvecklingsarbetet av området Bacchus i Falkenberg. Bacchusområdet är den konstgjorda halvö som sträcker sig ut i Kattegatt vid Skrea Strand och Ätrans mynning. Området är ett uppskattat besöksmål både för Falkenbergsbor och för turister, trots att halvön idag till största delen utgörs av ett industriområde.

I mars 2014 antog Falkenbergs kommunfullmäktige en ny detaljplan för Bacchus, en plan som skulle göra det möjligt att utveckla området med 550 nya bostäder, handel, hotell, skolverksamhet, småbåtshamn och rekreationsytor. Boende i området tog dock ärendet till mark och miljödomstolen som i december valde att häva kommunens antagandebeslut. Kommunen valde att överklaga till högsta instans vilket nu gett resultat.

- Det känns underbart, efter så många år av planarbete! Bacchusplanen ger oss i Falkenberg möjlighet att erbjuda 550 nya attraktiva bostäder på en fantastisk, unik och outnyttjad plats vid havet. Nu vill vi sätta igång arbetet, säger Mari-Louise Wernersson, kommunråd i Falkenbergs kommun.

Exploatören och fastighetsägaren LTN Fastighet AB kommer inom kort börja planering och projektering av första etappen bostäder.

- Äntligen! Det är fantastiskt roligt, inte bara roligt för oss utan för hela Falkenberg. Efter så många år har vi nu fått en gedigen plan på plats tillsammans med kommunen. Det känns underbart. Det är så pass många bostäder att vi kommer utveckla området i etapper. Vi börjar med 200 lägenheter på det område som vetter mot stranden vid höglagret, säger Jörgen Hallgren, VD på LTN Fastighet.

Beslutet innebär även att man tillsammans med kommunen kan inleda projektering av de allmänna ytorna i området – gator, parker, badplatser mm.

- Vi kommer att förbättra Kattegattvägen, bygga en rondell vid Peter Åbergs väg och ställa i ordning allmän platsmark. Planeringen kommer dock att ta lite tid, så i sommar får vi nöja oss med att bada på de gamla badtrapporna, säger Johan Risholm, stadsarkitekt vid Falkenbergs kommun.

Mark- och miljööverdomstolen anser i sitt domslut att Falkenbergs kommun i planeringen av Bacchus gjort rimliga avvägningar mellan allmänna intressen och enskilda intressen med avvägningar för buller och trygghetsfrågor. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt är den instans som handlägger alla de domar som överklagats i landets fem mark- och miljödomstolar. Deras dom får inte överklagas.

Sidan uppdaterad: 2016-03-11