Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Strandvägen i Falkenberg

Bättre gator på kort och lång sikt

Falkenbergs kommun tar nu ett större grepp för att på lång sikt lösa problemen med dåliga vägar och gator. Samtidigt jobbar man för att lösa de mest akuta underhållsproblemen inför sommaren.

- Vi är mycket medvetna om det stora behovet av underhåll. Vi har ett stort slitage på våra vägar. Många av våra gator byggdes på 60- och 70-talet och behöver nu ses över. De medel vi har idag räcker till det som är akut på våra huvudgator, men de räcker inte för att underhålla våra bostadsgator och gång- och cykelbanor.  Vi har sedan ett par år tillbaka fått mer medel för gatudrift, men det räcker ändå inte, säger Linda Larsson, chef för gata och trafik inom stadsbyggnadskontoret.

Sammanlagt har tekniska nämnden som ansvarar för de kommunala gatorna avsatt 21,9 miljoner kronor för gatudrift under 2015 vilket utgör 41% av den totala nämndsbudgeten. Nämnden ansvarar även för gatubelysning, fastighetsunderhåll, färdtjänst och kartverksamhet mm. Ett nytt förslag på budget för tekniska nämnden inför nästkommande år kommer att presenteras efter sommaren.

Långsiktiga lösningar

Falkenbergs kommun kommer redan till hösten att börja planera för att lösa de långsiktiga utmaningarna med vägbeläggningen. Tekniska nämnden har i veckan beslutat att fördela om medel inom sin egen budget, pengar som blir öronmärkta för gatudriften. 900.000 kronor extra blir det i årets budget. 600.000 kronor av dessa ska användas för att göra en större extern besiktning av asfaltsbeläggningen på gator och vägar. Resten av pengarna kommer användas för akuta åtgärder.

- Vi kommer att beläggningsbesiktning. Vi behöver få fram ett underlag för hur vi kostnadseffektivt och långsiktigt kan jobba och planera vårt beläggningsarbete på ett hållbart sätt. Vi behöver helt enkelt få en bra och detaljerad bild över det totala underhållsbehovet, säger Anette Lomarker, driftsingenjör på gata och trafikenheten.

Underhåll pågår

Utöver det långsiktiga arbetet för att lösa gatuunderhållet jobbar kommunen för att lösa det mest akuta underhållet inför sommaren. Just nu pågår beläggningsarbeten på Varbergsvägen, Halmstadsvägen vid Tullbroskolan och Strandvägen samt Sandslättsvägen. 

- Det vi gör är att ta bort det översta lagret av asfalten, fräser bort till en jämn yta för att sedan belägga med ny asfalt, förklarar gatuchef Linda Larsson.

Kommunen har ett avtal med Skanska asfalt och betong gällande drift och underhåll av gatorna. I avtalet ingår bland annat att Skanska ska laga potthål, det vill säga de små djupa hål som ibland finns i vägen.

Rapportera gärna in fel

Vill du rapportera in fel på gator och vägar kan du göra det genom att felanmäla via kommunens hemsida, (Felanmälan) eller genom kommunens app. Där finns det även möjlighet att bifoga bild och ange exakt plats för felanmälan. Du kan även kontakta kommunens kontaktcenter via mail och telefon kontaktcenter@falkenberg.se alt. 0346-88 60 00

Sidan uppdaterad: 2015-06-29