Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Lampor ska bytas i Skogstorp

Mörka gator och blinkande lampor. Samtalen till Falkenbergs kommun om brister i gatubelysningen har varit många i höst och vinter. Men det finns förbättringar i sikte. Problemen har varit flera. Kommunen har bland annat testat en ny, modernare ljuskälla som inte fungerat som man tänkt. Dessutom finns missnöje med hur entreprenören skött sitt uppdrag.

I bland annat Skogstorp och Slöinge har kommunen testat en sort av så kallade LED-ljuskolvar. Problemen har dock varit stora med dessa ljuskällor. Många invånare har ringt kommunen och vittnat om hur lamporna blinkar på ett oregelbundet och störande sätt. Men också om att flera helt enkelt inte fungerar alls.

Under närmsta veckorna kommer samtliga av dessa ledlampor att bytas ut. Detta är en kostnad som leverantören av lamporna kommer att stå för.

Falkenbergs kommun har också valt att inte förlänga avtalet med den tidigare entreprenören. Just nu är man mitt i arbetet med en ny upphandling som ska börja gälla från i sommar.

Från den politiska ledningen i kommunen anser man att det avsatts tillräckligt med pengar i budgeten till underhåll och drift av gatubelysningen.

– Olyckliga omständigheter, som otur vid inköp av nya lampor och strul med entreprenören, har gjort att 2014 varit ett dåligt gatubelysnings-år. Nu ska vi upphandla ett nytt avtal och då blir det viktigt att se till att det finns sanktioner om man inte sköter avtalet. Och även om det finns möjlighet, inom avtalets ram, att höja standarden om budgeten så medger från 2016, säger Christer Norrman (M), ordförande i tekniska nämnden.


Fakta om gatubelysningen

Enstaka trasiga lampor byts endast vid ordinarie tillsynskörningar. Dessa sker områdesvis fyra gånger per år. Därutöver hanteras akuta ärenden och beställningar.

I Falkenbergs kommun finns 11650 belysningspunkter som kommunen ansvarar för. (Det finns även belysning som Trafikverket äger.) Sextio procent av belysningen finns i Falkenbergs tätort, resterande fyrtio procent finns i resten av kommunen.

Under de senaste tio åren har drygt hälften av samtliga armaturerna bytts ut.

Varje år körs i snitt 25-30 ljusstolpar ner.

Sidan uppdaterad: 2015-02-04