Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Ny cykeltunnel i Ljungby

Trafikverket har byggt en ny gång- och cykelport under väg 154 vid Ljungby kyrka med samfinansiering från Falkenbergs kommun. Syftet är att öka trafiksäkerheten både för oskyddade trafikanter och övrig vägtrafik.

Cykeltunnel i Ljungby

I Ljungby är det många gående och cyklister som korsar väg 154, eftersom samhället ligger på den sydvästra sidan av vägen medan skola och församlingshem ligger på den nordöstra sidan. Därför har det Trafikverket byggt en gång- och cykelport under vägen i höjd med prästgården med samfinansiering från Falkenbergs kommun. Gång- och cykelporten kommer att bindas ihop med anslutande gång-och cykelvägar.

Sidan uppdaterad: 2014-12-12