Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Fortsatt arbete med riktlinjerna kring uteserveringar

Det blev – precis som det varit i medier och på sociala medier – diskussioner i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, kring riktlinjerna för uteserveringar.

Stadsbyggnadskontoret fick in 26 svar med synpunker på förslaget: nio från företag och intresseorganisationer, sju från privatpersoner och resten från politiska nämner, myndigheter och liknande. Stadsbyggnadskontoret har sammanställt och kommenterat synpunkterna och föreslagit vissa ändringar i riktlinjerna. Efter diskussioner i arbetsutskottet, blev beslutet dock att frågan ska utredas mer, för att tas upp igen efter jul.

Många av dem som lämnat remissvaren, var eniga i att det är bra med riktlinjer för uteserveringar, men det var skilda synpunkter på innehållet. Riktlinjer finns i dag i många andra svenska städer, inte minst i städer som liknar Falkenberg. Riktlinjer gör det tydligare och mer förutsägbart för den som vill ha en uteservering. Det handlar också om att uteserveringar ska vara tillgängliga för alla och om stadens utseende.

Sidan uppdaterad: 2014-12-12