Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Ljus framtid för Rådhuset

Ett medborgarförslag om att belysa Rådhusets fasad för att öka trivseln och säkerheten kring Rådhustorget togs varmt emot av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Rådhuset

Rådhuset.

Kultur- och fritidsnämnden, en av två remissinstanser, är positiv. Även tekniska nämnden tycker att det är ett bra förslag. Det har varit uppe tidigare (2012) men fick slutligen inte plats i budgeten det året. Däremot så kommer en projektgrupp, som under detta år och nästa arbetar med att utveckla Rådhustorget, se över hur Rådhusets fasad kan lysa upp. Den gruppen kommer också att se över vad det kan kosta.

Formellt blir det kommunfullmäktige som kan fatta beslutet, att meddela den som lämnat förslaget att arbetet pågår.

Sidan uppdaterad: 2014-12-12