Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Fortsatt utveckling av mötesplatsen vid Ätran, men utan servering

Den nya mötesplatsen vid Tullbrofästet längs med Ätran kommer bli verklighet precis som planerat. Dock utan den sommarservering med mat och dryck som tidigare varit ambitionen. 

Utvecklingen av den nya mötesplatsen vid Tullbrofästet längs med Ätran fortsätter. Platsen kommer att färdigställas precis som planerat och inom kort kommer den att möbleras och förberedas inför sommarsäsongen. Falkenbergs Näringsliv som haft i uppdrag att upphandla ett koncept för sommarservering vid Ätran har dock inte fått bygglov för den tänkta serveringsboden och därmed stoppas planerna på sommarservering med mat och dryck.

- Självklart tycker vi det är jättetråkigt att vi inte fick möjlighet att vidareutveckla mötesplatsen vid Ätran tillsammans med entreprenörerna bakom Annas Trädgård. De har presenterat ett fantastiskt fint restaurang-koncept för oss som verkligen hade inneburit ett lyft för vår lokala matkultur i Falkenberg. Men med tanke på det beslut som byggnadsnämnden formulerat i ärendet så har vi valt att fortsätta utveckla platsen utan servering. Vårt mål är dock fortfarande att skapa en fin och härlig mötesplats för våra besökare och invånare, säger Mari-Louise Wernersson kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Falkenbergs Näringsliv.

Utvecklingsprojektet vid Ätran ligger inom ramen för kommunens uppdrag att utveckla offentlig miljö och skapa förutsättningar för en attraktiv plats. Projektet är en del i ett större destinationsutvecklande arbete i Falkenberg med målet att skapa en levande stadskärna, öppna upp staden mot vattnet, utveckla området längs med Ätran och koppla ihop staden med havet.

Eftersom den nya mötesplatsen är allmän platsmark så behövs inget bygglov för färdigställandet.

Sidan uppdaterad: 2014-12-12