Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Avslag på bygglov för serveringsbod vid Ätran

Den planerade serveringsboden vid Ätran får inget bygglov meddelar bygglovsnämnden idag. Nämnden anser bland annat att serveringsboden inte passar in i kulturmiljön vid Tullbron.

Bygglovsnämnden meddelar idag att man inte ger bygglov till den serveringsbod som planerats vid Ätran som kommunstyrelsen beslutat om. 

- Vi har full respekt för det beslut som bygglovsnämnden fattat, även om vi självklart tycker att det är synd att ursprungsförslaget inte gick igenom. Vi får nu tillsammans gå igenom nämndens ställningstaganden och se på vilket eller vilka sätt vi behöver revidera vårt förslag, säger Mari-Louise Wernersson, kommunstyrelsens ordförande.

Sommarserveringen vid Ätran är en av de centrumutvecklande satsningar som Falkenbergs kommun planerat för att skapa en mer levande stadskärna som öppnar upp staden mot vattnet .

- Just den här satsningen vid Ätran är en del i ett större destinationsutvecklande arbete i Falkenberg. Tanken med den nya mötesplatsen är att den ska kunna fungera som en start och målpunkt för ett på sikt utvecklat attraktivt stråk längs med Ätran och mellan staden och havet. Vi vill stärka Doktors-, Lax- och Strandpromenaden och utveckla kopplingen mellan Hertingforsen i norr och stranden i söder, säger Jan Dickens, oppositionsråd.

Sidan uppdaterad: 2014-12-12