Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Daniel Modiggård planeringschef på Hallandstrafiken. Foto Anders Lindström

Daniel Modiggård planeringschef på Hallandstrafiken. Foto Anders Lindström

Bussresandet ökar rekordartat

Allt fler falkenbergsbor har upptäckt stadsbussarna, och bättre ska det bli, är det tänkt. Att ge goda förutsättningar för miljövänliga transporter är ett syfte med den resvaneundersökning som nyligen har gjorts, och det är också ett viktigt mål för miljökommunen Falkenberg.

Resandet med lokaltrafiken i Falkenberg har de senaste åren ökat med stora siffror, mellan 2007-2013 med 255 procent. Nu finns en stor del av förklaringen i matarbussen, linje 10, mellan nya stationen och stadscentrum. Den kom till när järnvägen flyttade ut 2008. Men även när de siffrorna skalas bort så ser det väldigt bra ut, och Falkenberg har den klart bästa utvecklingen för stadstrafiken av alla Hallands kommuner.

– Räknar man bort linje 10 så har stadstrafiken ökat med 86 procent mellan 2010 och 2013, berättar Daniel Modiggård, planeringschef på Hallandstrafiken.

Han ser omläggningen av linjenätet 2011 som en viktig orsak till framgången. Då infördes rakare snabbare linjer till Hjortsberg-Skrea, linje 1, och Skogstorp-Glommen, linje 7, en förbättring som också har märkts på resandet på de linjerna. Daniel Modiggård gläds åt att allt fler ”källsorterar” sina resor och bara tar bilen när det verkligen behövs.

Resvanor kartläggs

Aktuellt i vår är också en enkät om resvanor, som genomförs bland annat i Falkenberg. Regionen gick ut med totalt 10 000 enkäter till statistiskt utvalda invånare i fyra kommuner, och därtill skickade Falkenbergs kommun ut ytterligare 2000 enkäter. Sammanlagt var det därmed nära 5000 falkenbergsbor som fick en blankett att föra rese-dagbok på alla dagar under veckorna 11-12, den 10-23 mars.

Varför vill då kommunen satsa så mycket på detta?

– Visionen för Falkenberg kan sammanfattas i uttrycket: vi växer för en hållbar framtid. Och arbetet för ett hållbart transportsystem är viktigt för att vi ska närma oss visionen, svarar Josefin Selander, planchef på stadsbyggnadskontoret.

Underlag för planering

Det är främst som ett underlag för framtida planering som Josefin Selander ser enkätresultatet. När siffrorna har analyserats så får man verktyg att se om kollektivtrafik och cyklande ökar, och hur man kan ytterligare förbättra förutsättningarna.

Josefin Selander menar att bussen till tågstationen har fler positiva effekter:

– Jag tror linje 10 har lärt falkenbergarna att åka stadsbuss, säger hon.

Anders Lindström

Sidan uppdaterad: 2014-12-12