Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Centrumgrupp jobbar för attraktiv stad

Falkenbergs centrum är trevligt på många vis, men det kan bli ännu bättre. Kommunen har därför tillsatt en centrumgrupp som ska fånga upp idéer och förslag på hur centrum kan göras mer attraktivt, och därmed skapa förutsättningar för en positiv stadsutveckling. Redan till sommaren kommer de första förändringarna att märkas.

Sammanlagt har kommunstyrelsen beviljat 4 miljoner till olika projekt. Gruppens ordförande är planarkitekt Johan Risholm. För honom är mer folk, mer aktivitet och mer bostäder i centrum avgörande för hur Falkenbergs centrum ska utvecklas och bli mer tilltalande.

– Parkbänkar som ingen sitter på är ju inte så trevliga, säger han.

Dagens människor väljer bostadsort först och främst utifrån själva boendet och fritiden. Arbetsplatserna kommer i andra hand. Till jobbet kan man pendla eller så får man byta jobb om man hittat rätt plats att bo på. Vill man ha in mer folk i centrum gäller det alltså att kunna erbjuda attraktiva bostäder där.

– Insikten om att stadskärnans kvalitet är viktig har ökat, säger Johan Risholm.

Många jobbar tillsammans

Genom att flera olika intressen samverkar i centrumgruppen hoppas Johan Risholm få fram flera satsningar som gynnar staden. I gruppen finns företrädare för kommunens olika förvaltningar, innerstadsföreningen, fastighetsägarna och kommunens näringslivsbolag.

– Jag jobbar med att få bort stuprörstänkandet, att ”det är inte mitt bord”. Vi samlar folk från olika verksamheter. Men vi har inga egna pengar att genomföra förändringar med, så vi måste förankra våra idéer i olika instanser.

Servering vid Ätran

Inför sommaren kommer Falkenbergs kommun att göra en rad nya satsningar i centrum. Bland annat blir det ett utomhuscafé längs med Ätran, vid brofästet.

Satsningen grundar sig på en omfattande studie som gjordes förra året för att identifiera små och stora utmaningar och möjligheter i Falkenbergs centrum. Just platsen vid brofästet in mot stan identifierades som en av de mest värdefulla platserna, och därför har man jobbat vidare för att utveckla den.

Vidare ska platsen bakom Rådhuset, vid Nygatan, omvandlas från parkering till mötesplats. Där ska sittplatser byggas upp. Vidare ska nya cykelställ placeras ut i staden. Planer finns också på effektbelysning av Tullbron.

– Vi vill visa att vi är igång, att det händer något. De här projekten är symboler för vad som ska hända, säger Johan Risholm.

Läs mer om satsningarna på centrum i tidningen Framtid Falkenberg som kommer ut 10 april.

Sidan uppdaterad: 2014-12-12